Domov > Novice > Zanimiva opazovanja, 7. 3. 2024

Zanimiva opazovanja, 7. 3. 2024

V zadnjem tednu so po zanimivosti izstopali grahasta in mala tukalica, tamariskovka, žličarka (12 v jati), žerjav in sabljarka, opazili pa smo tudi več beločelih deževnikov, rdečenogega in pikastega martinca, regljo, rjavko, vijeglavko in zapoznelo pinožo. V polslani laguni je prisotno tudi lepo število duplinskih kozark.

Sledi seznam z ostalimi zanimivimi vrstami ptic, ki smo jih opazili v tem tednu:

 • Siva gos (Anser anser): 26 os., bonifika
 • Duplinska kozarka (Tadorna tadorna): 10 os., laguna
 • Konopnica (Mareca strepera): 8 os., bonifika
 • Dolgorepa raca (Anas acuta): 1 os., bonifika
 • Žličarica (Spatula clypeata): 54 os., laguna & bonifika
 • Žvižgavka (Mareca penelope): 45 os., laguna & bonifika
 • Kreheljc (Anas crecca): 122 os., laguna
 • Reglja (Spatula querquedula): 1 os., bonifika
 • Sivka (Aythya ferina): 19 os., bonifika & laguna
 • Čopasta črnica (Aythya fuligula): 4 os., bonifika
 • Rjavka (Aythya marila): 1 os., bonifika
 • Pritlikavi kormoran (Microcarbo pygmaeus): 16 os., bonifika & laguna
 • Kravja čaplja (Bubulcus ibis): 20 os., bonifika & laguna
 • Žličarka (Platalea leucorodia): 12 os., bonifika
 • Sveti ibis (Threskiornis aethiopicus): 14 os., bonifika & laguna
 • Kragulj (Accipiter gentilis): 1 os., bonifika
 • Žerjav (Grus grus): 1 os., laguna
 • Mokož (Rallus aquaticus): 3 os., bonifika
 • Grahasta tukalica (Porzana porzana): 3 os., bonifika
 • Mala tukalica (Porzana parva (Zapornia parva)): 1 os., bonifika
 • Sabljarka (Recurvirostra avosetta): 1 os., laguna
 • Beločeli deževnik (Charadrius alexandrinus): 4 os., laguna
 • Priba (Vanellus vanellus): 2 os., laguna
 • Spremenljivi prodnik (Calidris alpina): 4 os., laguna
 • Pikasti martinec (Tringa ochropus): 1 os., bonifika
 • Rdečenogi martinec (Tringa totanus): 1 os., laguna
 • Zelenonogi martinec (Tringa nebularia): 13 os., laguna
 • Veliki škurh (Numenius arquata): 8 os., bonifika
 • Vijeglavka (Jynx troquilla): 1 os., laguna
 • Vodomec (Alcedo atthis): 1 os., laguna
 • Vriskarica (Anthus spinoletta): 1 os., bonifika
 • Travniška cipa (Anthus pratensis): 23 os., bonifika
 • Siva pastirica (Motacilla cinerea): 1 os., bonifika
 • Prosnik (Saxicola rubicola): 3 os., bonifika
 • Bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus): 1 os., bonifika
 • Tamariskovka (Acrocephalus melanopogon): 1 os., bonifika
 • Vrbji kovaček (Phylloscopus collybita): 10 os., bonifika
 • Rdečeglavi kraljiček (Regulus ignicapilla): 1 os., bonfika
 • Pinoža (Fringilla montifringilla): 1 os., bonifika
 • Trstni strnad (Emberiza schoeniclus): 15 os., bonifika
Grahasta tukalica, foto: Domen StaničGrahasta tukalica, foto: Domen Stanič