Domov > Novice > Tedenski monitoring ptic v NRŠZ – 26. oktober 2013

Tedenski monitoring ptic v NRŠZ – 26. oktober 2013

Najzanimivejša opazovanja rednega tedenskega monitoringa ptic v  Škocjanskem zatoku, opravljenega v torek, 26. oktobra 2013:

  • Sivka (Aythya ferina): 5 os. (jezerce)
  • Črnovrati ponirek (Podiceps nigricollis): 3 os. (Laguna)
  • Bobnarica (Botaurus stellaris): 1 os. (Bonifika, 1. opazovalnica)
  • Kravja čaplja (Bubulcus ibis): 3 os. (Bonifika, 1. opazovalnica)

  • Rjavi lunj (Circus aeruginosus): 1 samica. (Bonifika, 1. opazovalnica)
  • Mali sokol (Falco columbarius): 1 os.(Bonifika, 1. opazovalnica)
  • Črni martinec (Tringa erythropus): 1 os. (Laguna)
  • Spremenljivi prodnik (Calidris alpina): 1 os. (laguna)
  • Črna prosenka (Pluvialis squatarola): 2 os. (laguna)

Ostala zanimiva opazovanja:
Raca žličarica (Anas clypeata): 74 os.
Kreheljc (Anas crecca): 400 os.

Pritlikavi kormoran (Phalacrocorax pygmeus): 1 os.
Mala bela čaplja (Egretta garzetta): 30 os.
Velika bela čaplja (Ardea alba): 7 os.
Siva čaplja (Ardea cinerea): 40 os.

Liska (Fulica atra): 718 os.

Zelenonogi martinec (Tringa nebularia): 22 os. (laguna, Bonifika)
Mali martinec (Actitis hypoleucos): 1 os.(Bonifika)
Vodomec (Alcedo atthis): 7 os.

Poljski škrjanec (Alauda arvensis): 39 os.
Plašica (Remiz pendulinus): 2 os. ( Bonifika)
Svilnica (Cettia cetti): 8 os.

Cikovt (Turdus philomelos): 3 os.

Siva pevka (Prunella modularis): 5 os.
Bela pastirica (Motacilla alba): 11 os.

Vriskarica (Anthus spinoletta): 3 os.
Travniška cipa (Anthus pratensis): 2 os.

Repnik (Carduelis cannabina): 18 os.

 

V torek, 22. oktobra in četrtek, 24. oktobra 2013 smo v zatoku opazili večje število brkatih sinic (Panurus biarmicus).

V ponedeljek, 28. oktobra 2013, smo opazili tamariskovko (Acrocephalus melanopogon).

Bojanu Škerjancu in Mirku Kastelicu se zahvaljujemo za fotografije.

Bobnarica, foto: Bojan Škerjanc

Brkata sinica, foto: Bojan Škerjanc

Podolsko govedo in kravji čaplji, foto: Mirko Kastelic

Kravji čaplji, foto: Mirko Kastelic