Domov > Novice > Tedenski monitoring ptic v NRŠZ – 26. december 2012

Tedenski monitoring ptic v NRŠZ – 26. december 2012

Najzanimivejša opažanja rednega tedenskega monitoringa v NRŠZ, opravljenega 26. decembra:

 • Rjavi galeb (Larus fuscus) – 1 odrasel osebek, laguna
 • Siva gos (Anser anser) – 2 osebka, opazovalnica C
 • Pepelasti lunj (Circus cyaneus) – 1 samica, opazovalnica C
 • Polarni slapnik (Gavia arctica) – 1 osebek, laguna

 • Konopnica (Anas strepera) – 2 osebka, opazovalnica E


Ostala zanimiva opažanja:

 • Čopasta črnica (Aythya fuligula) – 2 osebka
 • Sivka (Aythya ferina) – 6 osebkov
 • Zelenonogi martinec (Tringa nebularia) – 1 osebi
 • Veliki škurh (Numenius arquata) – 9 osebkov
 • Mokož (Rallus aquaticus) – 1 osebek
 • Dlesk (Coccothraustes coccothraustes) – 1 osebek

Najštevilčnejše so bile liske (Fulica atra – 707 osebkov).

Siva gos, foto: Kajetan Kravos