Domov > Novice > Tedenski monitoring ptic v NRŠZ – 24. oktober 2012

Tedenski monitoring ptic v NRŠZ – 24. oktober 2012

Na rednem tedenskem monitoringu ptic v Škocjanskem zatoku smo 26. oktobra popisali 56 vrst ptic oziroma 1.239 osebkov.

Najzanimivejša opažanja:

  • Mala uharica (Asio otus) – 1 osebek, prvi podatek za NRŠZ
  • Progastorepi kljunač (Limosa lapponica) – 1 osebek (v laguni)
  • Vijeglavka (Jynx torquilla) – 1 osebek
  • Spremenljivi prodnik (Calidris alpina) – 2 osebka (v laguni)


Ostala zanimiva opažanja:

 • Žvižgavka (Anas penelope) – 31 osebkov
 • Črnovrati ponirek (Podiceps nigricollis) – 2 osebka
 • Pritlikavi kormoran (Phalacrocorax pygmeus) – 7 osebkov
 • Raca žličarica (Anas clypeata) – 45 osebkov
 • Mokož (Rallus aquaticus) – 6 osebkov
 • Zelenonogi martinec (Tringa nebularia) – 16 osebkov
 • Veliki škurh (Numenius arquata) – 9 osebkov
 • Kozica (Gallinago gallinago)  – 1 osebek
 • Vodomec (Alcedo atthis) – 2 osebka
 • Poljski škrjanec (Alauda arvensis) – 2 osebka
 • Plašica (Remiz pendulinus) –  28 osebkov
 • Bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus) – 2 osebka
 • Siva pevka (Prunella modularis) – 6 osebkov
 • Rumena pastirica (Motacilla flava) – 1 osebek
 • Mala cipa (Anthus pratensis) –  2 osebka
 • Vriskarica (Anthus spinoletta) – 11 osebkov
 • Repnik (Carduelis cannabina) – 1 osebek

Najštevilčnejše so bile liska (Fulica atra – 491 osebkov) in mlakarica (Anas platyrhynchos – 165 osebkov).

Mala uharica (Asio otus), foto: Domen Stanič