Domov > Novice > Tedenski monitoring ptic v NRŠZ – 27. julij 2012

Tedenski monitoring ptic v NRŠZ – 27. julij 2012

Danes, 27.7.2012, smo na rednem tedenskem monitoringu ptic v Škocjanskem zatoku popisali 48 vrst ptic oziroma 739 osebkov.

Najštevilčnejši so bili škorci (Sturnus vulgaris,150 osebkov), mlakarice (Anas platyrhynchos, 131 osebkov) in  rečni galebi (Chroicocephalus ridibundus, 106 osebkov).

Zanimivejša opažanja:

 • Čapljica (Ixobrychus minutus) – 2 osebka
 • Kvakač (Nycticorax nycticorax) – 1 osebek
 • Kreheljc (Anas crecca) – 1 osebek
 • Čopasta črnica (Aythya fuligula) – 1 osebek
 • Mali deževnik (Charadrius dubius) – 5 osebkov
 • Močvirski martinec (Tringa glareola) – 9 osebkov
 • Mali martinec (Actitis hypoleucos) – 17 osebkov
 • Pikasti martinec (Tringa ochropus) – 1 osebek
 • Zelenonogi martinec (Tringa nebularia) – 19 osebkov
 • Kozica (Gallinago gallinago) – 1 osebek
 • Črna čigra (juv) (Chlidonias niger) – 6 osebkov
 • Vijeglavka (Jynx torquilla) – 1 osebek
Ta teden smo v zatoku opazili tudi velikega škurha (Numenius arquata), kostanjevko (Aythya nyroca), regljo (Anas querquedula), beločelega deževnika (Charadrius alexandrinus).

Chlidonias niger, foto: Domena Stanič

Aythya fuligula, foto: Domen Stanič