Domov > Novice > Monitoring ptic v NRŠZ – 27. marec 2013

Monitoring ptic v NRŠZ – 27. marec 2013

Najzanimivejša opazovanja rednega tedenskega monitroinga ptic v Škocjanskem zatoku, opravljenega v sredo, 27. marca 2013:

Rjava čaplja (Ardea purpurea) – 1 osebek
Kostanjevka (Aythya nyroca) – 2 osebka
Polojnik (Himantopus himantopus) – 5 osebkov
Mali deževnik (Charadrius dubius) –  8 osebkov

Togotnik (Philomachus pugnax) – 2 osebka
Rdečenogi martinec (Tringa totanus) – 4 osebki
Rjavi lunj (Circus aeruginosus) – 7 osebkov
Hudournik (Apus apus) – 1 osebek
Smrdokavra (Upupa epops) – 1 osebek
Rumena pastirica (Motacilla flava) – 7 osebkov
Kupčar (Oenanthe oenanthe) – 16 osebkov

– Žvižgavka (Anas penelope) – 10 osebkov
– Reglja (Anas querquedula) – 2 osebka
– Čopasta črnica (Aythya fuligula) – 6 osebkov
– Kozica (Gallinago gallinago) – 6 osebkov
– Kmečka lastovka (Hirundo rustica) –  27 osebkov
– Mestna lastovka (Delichon urbica) – 13 osebkov
– Prosnik (Saxicola torquata) –  5 osebkov
– Vrbji kovaček (Phylloscopus collybita) –  8 osebkov
– Repnik (Carduelis cannabina) – 1 osebek

Kupčar (Oeanthe oeanthe), foto: Domen Stanič