Domov > Novice > Zanimiva opazovanja, 21. 3. 2024

Zanimiva opazovanja, 21. 3. 2024

Ob lepem vremenu si selivke lahko privoščijo let na daljše razdalje z manj postanki, zato seznam zanimivih opazovanj na območju Škocjanskega zatoka ta teden prinaša manj novosti. Med zanimivejšimi opazovanji v zadnjih so bobnarica, večje število regelj, mala tukalica, priba, črna prosenka, bičja trstnica, brškinka in prvi grilčki.

Sledi seznam z ostalimi zanimivimi vrstami ptic, ki smo jih opazili v tem tednu:

 • Siva gos (Anser anser): 30 os., bonifika;
 • Duplinska kozarka (Tadorna tadorna): 2 os., laguna;
 • Dolgorepa raca (Anas acuta): 2 os., bonifika;
 • Reglja (Anas querquedula): 11 os., bonifika & laguna;
 • Kreheljc (Anas crecca): 106 os., laguna;
 • Sivka (Aythya ferina): 18 os., bonifika & laguna;
 • Čopasta črnica (Aythya fuligula): 1 os., bonifika;
 • Pritlikavi kormoran (Microcarbo pygmaeus): 9 os., bonifika & laguna;
 • Bobnarica (Botaurus stellaris): 1 os., bonifika;
 • Kravja čaplja (Bubulcus ibis): 14 os., bonifika;
 • Sveti ibis (Threskiornis aethiopicus): 6 os., bonifika & laguna;
 • Rjavi lunj (Circus aeruginosus): 1 os., bonifika;
 • Mokož (Rallus aquaticus): 1 os., bonifika;
 • Mala tukalica (Porzana parva (Zapornia parva)): 1 os., bonifika;
 • Polojnik (Himantopus himantopus): 8 os., bonifika & laguna;
 • Beločeli deževnik (Charadrius alexandrinus): 3 os., laguna;
 • Črna prosenka (Pluvialis squatarola): 1 os., laguna;
 • Priba (Vanellus vanellus): 2 os., bonifika;
 • Spremenljivi prodnik (Calidris alpina): 8 os., laguna;
 • Pikasti martinec (Tringa ochropus): 3 os., laguna;
 • Rdečenogi martinec (Tringa totanus): 17 os., laguna;
 • Zelenonogi martinec (Tringa nebularia): 10 os., laguna;
 • Veliki škurh (Numenius arquata): 6 os., bonifika;
 • Kozica (Gallinago gallinago): 5 os., bonifika;
 • Kmečka lastovka (Hirundo rustica): 11 os., bonifika;
 • Mestna lastovka (Delichon urbicum): 60 os., bonifika;
 • Vriskarica (Anthus spinoletta): 1 os., bonifika;
 • Travniška (mala) cipa (Anthus pratensis): 1 os., bonifika;
 • Siva pevka (Prunella modularis): 1 os., bonifika;
 • Brškinka (Cisticola juncidis): 1 os., bonifika;
 • Bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus): 1 os., bonifika;
 • Tamariskovka (Acrocephalus melanopogon): 1 os., bonifika;
 • Kavka (Corvus monedula): 11 os., bonifika;
 • Grilček (Serinus serinus): 2 os., bonifika;
 • Trstni strnad (Emberiza schoeniclus): 1 os., bonifika;
 • Plotni strnad (Emberiza cirlus): 1 os., bonifika;
Bičja trstnica, foto: Miroslav KastelicBičja trstnica, foto: Miroslav Kastelic