Domov > Novice > Zanimiva opazovanja, 27. 4. 2023

Zanimiva opazovanja, 27. 4. 2023

Medtem ko je gnezditvena sezona za mnoge vrste ptic že v teku, se za druge vrste selitev še nadaljuje. V brakični laguni je te dni zelo živahno, predvsem na račun navadnih čiger, polojnikov, rdečenogih martincev, beločelih deževnikov, čopastih ponirkov in rumenih pastiric, ki že vzpostavljajo svoje teritorije. Od zanimivejših selivk v laguni velja izpostaviti kaspijsko čigro, na sladkovodnem močvirju pa smo opazili rdeče lastovke, močvirskega lunja, belolično čigro, trstnega cvrčalca in belovratega muharja. Zabeležili smo tudi prvo letošnjo čopasto čapljo, ki se na območju rezervata pojavlja le kot selivka.

Sledi seznam ostalih zanimivih vrst, ki smo jih opazili v zadnjem tednu:

 • Siva gos (Anser anser): 34 os., bonifika (5 fam.+pull)
 • Duplinska kozarka (Tadorna tadorna): 2 os., laguna
 • Konopnica (Mareca strepera): 1 os., bonifika
 • Raca žličarica (Spatula clypeata): 4 os., laguna & bonifika
 • Kreheljc (Anas crecca): 35 os., laguna & bonifika
 • Reglja (Spatula querquedula): 1 os., bonifika
 • Sivka (Aythya ferina): 3 os., bonifika
 • Čopasti ponirek (Podiceps cristatus): 3 os., laguna (1 gnezdo/nest)
 • Pritlikavi kormoran (Microcarbo pygmaeus): 2 os., laguna & bonifika
 • Rjava čaplja (Ardea purpurea): 2 os., bonifika
 • Čopasta čaplja (Ardeola ralloides): 1 os., bonifika
 • Žličarka (Platalea leucorodia): 6 os., laguna
 • Plevica (Plegadis falcinellus): 8 os., bonifika
 • Rjavi lunj (Circus aeruginosus): 3 os., bonifika
 • Močvirski lunj (Circus pygargus): 1 os., bonifika (21.4.)
 • Polojnik (Himantopus himantopus): 30 os., bonifika & laguna
 • Mali deževnik (Charadrius dubius): 3 os., laguna
 • Beločeli deževnik (Charadrius alexandrinus): 4 os., laguna
 • Spremenljivi prodnik (Calidris alpina): 2 os., laguna
 • Močvirski martinec (Tringa glareola): 6 os., bonifika & laguna
 • Pikasti martinec (Tringa ochropus): 1 os., bonifika
 • Mali martinec (Actitis hypoleucos): 3 os., laguna
 • Rdečenogi martinec (Tringa totanus): 25 os., laguna
 • Zelenonogi martinec (Tringa nebularia): 21 os., laguna
 • Črni martinec (Tringa erythropus): 1 os., laguna
 • Kozica (Gallinago gallinago): 3 os., bonifika & laguna
 • Črnoglavi galeb (Ichthyaetus melanocephalus): 11 os., laguna
 • Navadna čigra (Sterna hirundo): 139 os., laguna
 • Belolična čigra (Chlidonias hybrida): 1 os., bonifika
 • Kaspijska čigra (Hydroprogne caspia): 1 os., laguna (20. & 21.4.)
 • Hudournik (Apus apus): 15 os., bonifika
 • Vijeglavka (Jynx torquilla): 3 os., laguna
 • Kmečka lastovka (Hirundo rustica): 50 os., bonifika
 • Rdeča lastovka (Cecropis daurica): 2 os., bonifika
 • Breguljka (Riparia riparia): 50 os., bonifika
 • Rumena pastirica (Motacilla flava): 30 os., bonifika & laguna
 • Slavec (Luscinia megarhynchos): 24 os., bonifika & laguna
 • Kupčar (Oenanthe oenanthe): 2 os., laguna
 • Repaljščica (Saxicola rubetra): 3 os., bonifika & laguna
 • Brškinka (Cisticola juncidis): 7 os., bonifika & laguna
 • Mlinarček (Sylvia curruca): 2 os., bonifika
 • Žametna penica (Sylvia melanocephala): 4 os., laguna
 • Bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus): 13 os., bonifika
 • Srpična trstnica (Acrocephalus scirpaceus): 11 os., bonifika
 • Rakar (Acrocephalus arundinaceus): 16 os., bonifika
 • Trstni cvrčalec (Locustella luscinioides): 2 os., bonifika
 • Severni kovaček (Phylloscopus trochilus): 1 os., bonifika
 • Belovrati muhar (Ficedula albicollis): 1 os., bonifika (19.4.)
 • Rjavi srakoper (Lanius collurio): 1 os., bonifika