Domov > Novice > Zanimiva opazovanja, 15. 3. 2024

Zanimiva opazovanja, 15. 3. 2024

Te dni so v Škocjanski zatok priletele nekatere značilne pomladanske selivke kot so kmečke in mestne lastovke, breguljke, polojniki in rdečenogi martinci. Opazili smo tudi bobnarico, slednja v Škocjanskem zatoku ne prezimuje več, v zadnjih letih se pojavlja le v obodbju pomladanske selitve, ko se iz prezimovališč v Sredozemlju vrača na gnezdišča v srednji, severni in vzhodni Evropi.

Sledi seznam ostalih zanimivih vrst, ki smo jih opazili v tem tednu:

 • Siva gos (Anser anser): 28 os., bonifika;
 • Duplinska kozarka (Tadorna tadorna): 6 os., laguna;
 • Konopnica (Mareca strepera): 5 os., bonifika;
 • Žvižgavka (Mareca penelope): 74 os., laguna & bonifika;
 • Kreheljc (Anas crecca): 168 os., laguna;
 • Sivka (Aythya ferina): 26 os., bonifika & laguna;
 • Pritlikavi kormoran (Microcarbo pygmaeus): 29 os., bonifika & laguna;
 • Bobnarica (Botaurus stellaris): 1 os., bonifika;
 • Kravja čaplja (Bubulcus ibis): 9 os., bonifika & laguna;
 • Sveti ibis (Threskiornis aethiopicus): 10 os., bonifika & laguna;
 • Sokol selec (Falco peregrinus): 1 os., bonifika;
 • Mokož (Rallus aquaticus): 3 os., bonifika;
 • Polojnik (Himantopus himantopus): 5 os., laguna;
 • Beločeli deževnik (Charadrius alexandrinus): 4 os., laguna;
 • Spremenljivi prodnik (Calidris alpina): 3 os., laguna;
 • Pikasti martinec (Tringa ochropus): 1 os., laguna;
 • Rdečenogi martinec (Tringa totanus): 12 os., laguna;
 • Zelenonogi martinec (Tringa nebularia): 6 os., laguna;
 • Veliki škurh (Numenius arquata): 2 os., bonifika;
 • Kozica (Gallinago gallinago): 11 os., laguna & bonifika;
 • Vodomec (Alcedo atthis): 1 os., laguna;
 • Zelena žolna (Picus viridis): 1 os., bonifika;
 • Vijeglavka (Jynx torquilla): 1 os., bonifika;
 • Breguljka (Riparia riparia): 2 os., bonifika;
 • Kmečka lastovka (Hirundo rustica): 1 os., bonifika;
 • Mestna lastovka (Delichon urbicum): 1 os., bonifika;
 • Vriskarica (Anthus spinoletta): 2 os., bonifika;
 • Žametna penica (Sylvia melanocephala): 1 os., bonifika;
 • Trstni strnad (Emberiza schoeniclus): 4 os., bonifika;
 • Plotni strnad (Emberiza cirlus): 1 os., bonifika;
Bobnarica, foto: Bojan ŠkerjanecBobnarica, foto: Bojan Škerjanec