Domov > Novice > 2. projektni sestanek ReCo v Škocjanskem zatoku

2. projektni sestanek ReCo v Škocjanskem zatoku

Od 13. do 16. novembra 2023 je v Škocjanskem zatoku potekalo drugo srečanje partnerjev projekta ReCo »Obnova degradiranih ekosistemov vzdolž evropskega zelenega pasu v srednji Evropi za izboljšanje biotske raznovrstnosti in ekološke povezanosti« (Interreg Srednja Evropa 2021-2027). Namen srečanja je bil pregled projektnih aktivnosti, ocena doseženih rezultatov, priprava časovnice za nadaljnje delo ter izvedba prvega sestanka Projektnega svetovalnega odbora (Political Advisory Board – PAB).

Prvi dan so projektni partnerji natančneje preučili načrtovane obnovitvene ukrepe, ki bodo izvedeni v okviru dveh skupnih pilotnih aktivnosti v šestih pilotnih regijah na območju Evropskega zelenega pasu, od Poljske do Italije, in so namenjeni ohranjanju biotske raznovrstnosti ter prilagajanju na podnebne spremembe z vzpostavitvijo ekološke povezanosti. V zavarovanem območju Kaszubski Park Krajobrazowy na severozahodu Poljske bodo izvedeni ukrepi za povečanje habitata za zobre (Bison bonasus), v narodnem parku Thayatal v Avstriji in Podyjí na Češkem se bodo osredotočili na izboljšanje pogojev za migracijo evropske divje mačke (Felis silvestris), v regiji Fichtelgebirge v Nemčiji in Karlovarský kraj na Češkem bo izboljšana povezanost manjših vodotokov v čezmejnem porečju reke Eger (Ohře), medtem ko bodo upravljalci rezervata na izlivu reke Soče v Italiji izvedli aktivnosti za omejevanje vdiranja morske vode na sladkovodne močvirne travnike z obnovo varovalnih nasipov.

V Sloveniji sta v te aktivnosti vključena dva območja; na Gorenjskem se bodo posvetili ukrepom za obnovo opuščenih alpskih pašnikov s primernim upravljanjem, v Škocjanskem zatoku pa oblikovanje dveh novih muljastih otočkov v polslani laguni rezervata, ki so pomembni za ohranjanje Natura 2000 habitatov in vrst. Prve pilotne aktivnosti v Škocjanskem zatoku so bile že izvedene, partnerji pa so ji jih lahko ogledali zadnji dan sestanka.

Drugi dan je bil posvečen prvemu sestanku članov Projektnega svetovalnega odbora, ki so bili povabljeni v projekt za spremljanje, svetovanje in zagotavljanje politične podpore projektnim partnerjem. Na sestanku so bili opredeljeni prvi koraki in cilji njihovega sodelovanja s partnerji projekta.