Domov > Novice > Monitoring ptic v Škocjanskem zatoku – 17. april 2013

Monitoring ptic v Škocjanskem zatoku – 17. april 2013

Najzanimivejša opazovanja rednega tedenskega monitroinga ptic v Škocjanskem zatoku, opravljenega v sredo, 17. aprila 2013:

  • Kvakač (Nycticorax nycticorax) – 1 osebek
  • Rjava čaplja (Ardea purpurea) – 1 osebek
  • Togotnik (Philomachus pugnax) – 2 osebka
  • Mali škurh (Numenius phaeopus) – 1 osebek

 • Jezerski martinec (Tringa stagnatilis) – 1 osebek
 • Navadna čigra (Sterna hirundo) – 15 osebkov
 • Slavec (Luscinia megarhynchos) – 2 osebka
 • Repaljščica (Saxicola rubetra) – 1 osebek (samec)

 

Ostala zanimiva opazovanja:

 • Reglja (Anas querquedula) – 6 osebkov
 • Rjavi lunj (Circus aeruginosus) – 1 samica
 • Mokož (Rallus aquaticus) – 1 osebek
 • Polojnik (Himantopus himantopus) – 35 osebkov
 • Mali deževnik (Charadrius dubius) – 1 osebek
 • Mali matinec (Actitis hypoleucos) – 5 osebkov
 • Rdečenogi martinec (Tringa totanus) – 4 osebki
 • Zelenonogi martinec (Tringa nebularia) – 22 osebkov
 • Pikasti martinec (Tringa ochropus) – 1 osebek
 • Hudournik (Apus apus) – 12 osebkov
 • Breguljka (Riparia riparia) – 4 osebki
 • Kmečka lastovka (Hirundo rustica) –  3 osebki
 • Mestna lastovka (Delichon urbica) – 5 osebkov
 • Rumena pastirica (Motacilla flava) – 4 osebki
 • Rakar (Acrocephalus arundinaceus) – 6 osebkov
 • Bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus) – 4 osebki

 

mali škurh, foto: Domen Stanič

jezerski martinec, foto: Domen Stanič