Domov > Novice > Prva delavnica z lokalnimi deležniki

Prva delavnica z lokalnimi deležniki

Prva delavnica z lokalnimi deležniki NR Škocjanski zatok
v okviru projekta IMPRECO (INTERREG ADRION 2014-2020)

V okviru projekta IMPRECO, ki ga Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) kot projektni partner izvaja v okviru programa INTERREG ADRION 2014-2020, je 28. januarja 2019 potekala prva delavnica za lokalne deležnike Naravnega rezervata Škocjanski zatok.

Na delavnici je bil deležnikom predstavljen projekt IMPRECO (Skupne strategije in dobre prakse za izboljšanje mednarodnega ohranjanja in integritete ekosistemov in njihovih storitev), dosedanji rezultati projekta ter osnutek pilotne akcije v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok. Prvo leto uresničevanja projekta je bilo namenjeno ureditvi podatkov o biotski pestrosti vseh vključenih območij, določitvi ekosistemskih storitev vsakega območja ter izboru najpomembnejših storitev in njihovih deležnikov po enotnih metodologijah. Od tu naprej je projekt zelo vključevalne narave, saj so deležniki povabljeni k sodelovanju v skupni delovni skupini, ki bo ključna pri soustvarjanju in vrednotenju pilotnih aktivnosti območja, primerov dobrih praks in tudi monitoringu izbranih karizmatičnih živalskih vrst. Med temi bomo v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok spremljali nekaj vrst ptic (kot so navadna čigra, polojnik in mokož) ter druge zanimive vrste, npr. navadnega pupka, zeleno rego in nočnega metulja cinobrastega medvedka. Deležniki prihajajo tako iz javnega in akademskega sektorja, kot tudi iz poslovnega sveta in civilne družbe.

Prve delacvnice se je udeležilo 19 deležnikov, foto: Polona Pagon

Glavni izzivi projekta IMPRECO so povezani z ohranjanjem ekosistemskih storitev s krepitvijo potencialov zavarovanih območij na področju biotske pestrosti in ohranjanja ekosistemov s pomočjo mednarodnega sodelovanja. Projekt je financiran iz programa INTERREG ADRION 2014-2020, v njem pa sodeluje sedem partnerjev iz jadransko-jonske regije. Slovenski partner DOPPS v projektu sodeluje z Naravnim rezervatom Škocjanski zatok (NRŠZ) kot projektnim območjem.

V projektu sodeluje sedem partnerjev iz petih držav, in sicer je vodilni partner Občina Štarancan s projektnim območjem Deželni naravni rezervat na izlivu Soče, projektni partnerji pa so poleg DOPPS še Deželna Agencija Veneto Agricoltura in Univerza v Salentu iz Italije, Regija Kreta iz Grčije, Nacionalni razvojni sklad iz Albanije ter dalmatinska Regionalna agencija »Morje in kras« s Hrvaške. Skupna vrednost projekta je 1.254.180 EUR, od tega bo 85% financirano iz evropskih sredstev.

Sporočilo za javnost (pdf)