Domov > Novice > Tedenski monitoring ptic – 4. julij 2017

Tedenski monitoring ptic – 4. julij 2017

Na rednem tedenskem monitoringu ptic v Škocjanskem zatoku, ki je bil opravljen v torek, 4. julija 2017, je bilo opaženih 56 različnih vrst ptic oziroma 790 osebkov.

Najštevilčnejši vrsti sta bili navdna čigra (Sterna hirundo) z 131 osebki in mlakarica (Anas plathyrinchos) z 70 osebki ter škorec (Sturnus vulgaris) s 53 osebki.

Najzanimivejša opazovanja rednega tedenskega monitoringa ptic:

 • Mali deževnik (Charadrius dubius): 4 os. (laguna)
 • Mali martinec (Actitis hypoleucos): 1 os. (laguna)
 • Močvirski martinec (Tringa glareola): 2 os. (Bonifika + laguna)
 • Črni martinec (Tringa erythropus): 1 os. (laguna)
 • Rdečenogi martinec (Tringa totanus): 4 os. (laguna)
 • Pikasti martinec (Tringa ochropus): 1 os. (laguna)
 • Zelenonogi martinec (Tringa nebularia): 3 os. (laguna)
 • Čopasta čaplja (Ardeola ralloides): 2 os. (Bonifika)
 • Čapljica (Ixobrychus minutus): 2 os. (laguna+jezerce)
 • Rjava čaplja (Ardea purpurea): 1 os. (Bonifika)
 • Kravja čaplja (Bubulcus ibis): 1 os. (Bonifika)
 • Mala bela čaplja (Egretta garzetta): 29 os. (Bonifika)
 • Velika bela čaplja (Ardea alba): 2 os. (Bonifika)
 • Siva čaplja (Arcea cinerea): 14 os. (Bonifika)
 • Mala čigra (Sternula albifrons ): 10 os. (Bonifika+laguna)
 • Kragulj (Accipiter gentilis ): 1 os. (laguna)
 • Sivka (Aythya ferina): 10 os. (Bonifika+jezerce)

Vreme: jasno, Temperatura: 21° C, Veter: rahel veter