Domov > Novice > Tedenski monitoring ptic – 23. februar 2017

Tedenski monitoring ptic – 23. februar 2017

Na rednem tedenskem monitoringu ptic v Škocjanskem zatoku, ki je bil opravljen v četrtek, 23. februarja 2017, je bilo opaženih 57 različnih vrst ptic oziroma 1.696 osebkov. Najštevilčnejša vrsta je bila liska (Fulica atra) z 489 osebk, sledita ji rečni galeb (Chroicocephalus ridibundus) z 279 osebki in krehelc (Anas crecca) z 183 osebki ter mlakarica (Anas platyrhynchos) z 149 osebki.

Najzanimivejša opazovanja rednega tedenskega monitoringa ptic:

  • Žvižgavka (Anas penelope): 18 os. (Bonifika in laguna)
  • Konopnica (Anas strepera): 18 os. (Bonifika in laguna)
  • Čopasta črnica (Aythya fuligula): 11 os. (Bonifika)
  • Sivka (Aythya ferina): 21 os. (Bonifika + laguna)
  • Dolgorepa raca (Anas acuta): 5 os. (Bonifika)
  • Sivi galeb (Larus canus): 2 os. (laguna)
  • Pritlikavi kormoran (Phalacrocorax pygmaeus): 5 os. (Bonifika)
  • Pikasti martinec (Tringa ochropus): 2 os. (Bonifika)
  • Togotnik (Philomachus pugnax): 2 os. (Bonifika)

Še nekaj zanimivih opazovanj:
Raca žličarica (Anas clypeata): 29 os.

Siva čaplja (Ardea cinerea): 12 os.
Velika bela čaplja (Ardea alba): 3 os.
Mala bela čaplja (Egretta garzetta): 5 os.

Zelenonogi martinec (Tringa nebularia): 21 os.

Veliki škurh (Numenius arquata): 8 os.

Kavka (Corvus monedula): 10 os.

Plašica (Remiz pendulinus): 2 os.
Svilnica (Cettia cetti): 10 os.
Siva pevka (Prunella modularis): 3 os.

Črnoglavka (Sylvia atricapilla): 1 os.

Vriskarica (Anthus spinoletta): 7 os.
Dolgorepka (Aegithalos caudatus): 4 os.
Plotni strnad (Emberiza cirlus): 2 os.
Trstni strnad (Emberiza schoeniclus): 25 os.
Travniška cipa (Anthus pratensis): 1 os.
Šmarnica (Phoenicurus ochrurus): 1 os.
Zelenec (Carduelis cloris): 27 os.
Lišček (Carduelis carduelis): 7 os.

Vreme: oblačno, Temperatura: 6° C, Veter: brezvetrje

Liščka, foto: Vinka Kastelic