Domov > Novice > Zanimiva opazovanja, 30. 3. 2023

Zanimiva opazovanja, 30. 3. 2023

Pomladanska selitev je v polnem teku in vsaki dan prinese kaj novega v Škocjanski zatok. Te dni smo od zanimivejših selivk opazili malo in grahasto tukalico, smrdokavro, vijeglavke, kupčarja, breguljke in rumene pastirice. Dodatno pomladansko vzdušje ustvarjajo še številne reglje, polojniki, rjavi lunj in jate lastovk.

Sledi seznam ostalih zanimivih vrst, ki smo jih opazili v tem tednu:

 • Beločela gos (Anser albifrons): 1 os., bonifika
 • Siva gos (Anser anser): 20 os., bonifika
 • Duplinska kozarka (Tadorna tadorna): 2 os., laguna
 • Konopnica (Mareca strepera): 10 os., bonifika
 • Dolgorepa raca (Anas acuta): 3 os., bonifika
 • Raca žličarica (Spatula clypeata): 60 os., laguna & bonifika
 • Žvižgavka (Mareca penelope): 3 os., laguna & bonifika
 • Kreheljc (Anas crecca): 135 os., laguna & bonifika
 • Reglja (Spatula querquedula): 16 os., bonifika
 • Sivka (Aythya ferina): 9 os., bonifika
 • Pritlikavi kormoran (Microcarbo pygmaeus): 13 os., laguna & bonifika
 • Rjavi lunj (Circus aeruginosus): 1 os., bonifika
 • Mokož (Rallus aquaticus): 22 os., bonifika (popis/census)
 • Mala tukalica (Zapornia parva): 1 os., bonifika
 • Grahasta tukalica (Porzana porzana): 1 os., bonifika
 • Priba (Vanellus vanellus): 2 os., bonifika
 • Črna prosenka (Pluvialis squatarola): 1 os., laguna
 • Polojnik (Himantopus himantopus): 10 os., bonifika
 • Mali deževnik (Charadrius dubius): 2 os., bonifika & laguna
 • Beločeli deževnik (Charadrius alexandrinus): 3 os., laguna
 • Togotnik (Calidris pugnax): 6 os., bonifika
 • Močvirski martinec (Tringa glareola): 1 os., bonifika
 • Rdečenogi martinec (Tringa totanus): 11 os., laguna
 • Zelenonogi martinec (Tringa nebularia): 2 os., laguna
 • Veliki škurh (Numenius arquata): 3 os., bonifika
 • Kozica (Gallinago gallinago): 17 os., bonifika
 • Črnomorski galeb (Larus cachinnans): 1 os., laguna
 • Planinski hudournik (Apus melba): 14 os., bonifika
 • Smrdokavra (Upupa epops): 1 os., bonifika
 • Vijeglavka (Jynx torquilla): 4 os., bonifika & laguna
 • Kmečka lastovka (Hirundo rustica): 250 os., bonifika
 • Breguljka (Riparia riparia): 2 os., bonifika
 • Mestna lastovka (Delichon urbicum): 4 os., bonifika
 • Vriskarica (Anthus spinoletta): 15 os., bonifika
 • Rumena pastirica (Motacilla flava): 21 os., bonifika
 • Prosnik (Saxicola rubicola): 2 os., bonifika
 • Kupčar (Oenanthe oenanthe): 1 os., bonifika
 • Brškinka (Cisticola juncidis): 1 os., bonifika
 • Plašica (Remiz pendulinus): 3 os., bonifika
 • “Sibirski severni kovaček” (Phylloscopus collybita tristis): 3 os., bonifika
 • Grilček (Serinus serinus): 1 os., bonifika
Kozica, foto: Domen StaničKozica, foto: Domen Stanič