Domov > Novice > Zanimiva opazovanja ptic – 27. julij 2016

Zanimiva opazovanja ptic – 27. julij 2016

Danes, 28.07.2016, smo na rednem tedenskem monitoringu ptic v Škocjanskem zatoku popisali 58 vrst ptic oziroma 916 osebkov.

Najštevilčnejši so bile mlakarice (Anas platyrhynchos, 152 osebkov), liske (Fulica atra,134 osebkov) in škorci (Sturnus vulgaris, 132).

Zanimivejša opazovanja:

 • Polojnik (Himantopus himantopus) – 4 osebki
 • Kozica (Gallinago gallinago) – 1 osebek
 • Mala čigra (Sternula albifrons) – 4 osebki
 • Navadna čigra (Sterna hirundo) – 41 osebkov
 • Mali deževnik(Charadrius dubius) – 9 osebkov
 • Pikasti maritnec (Tringa ochropus) – 1 osebek
 • Močvirski martinec (Tringa glareola) – 3 osebki
 • Mali martinec (Actitis hypoleucos) – 4 osebki
 • Pikasti martinec (Tringa ochropus) – 1 osebek
 • Zelenonogi martinec (Tringa nebularia) – 18 osebkov
 • Vodomec (Alcedo atthis) – 3 osebki
 • Vijeglavka (Jinx torquilla) – 1 osebek
 • Brškinka (Cisticola juncidis) – 3 osebki
 • Svilnica (Cettia cetti) – 5 osebkov
 • Rakar (Acrocepphalus arundinaceus) – 1 osebek
 • Srpična trstnica (Acrocephalus scirpaceus) – 9 osebkov
 • Bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus) – 3 osebki
 • Rumena pastirica (Motacilla flava) – 5 osebkov
 • Sivka (Aythya ferina) – 2 osebka
 • Reglja (Anas querquedula) – 2 osebka

Ta teden smo v zatoku opazili tudi velikega škurha (Numenius arquata), sivko (Aythya ferina), regljo (Anas querquedula), itd.