Domov > Novice > Prijava projekta CREA+BIRD na razpis Erasmus+

Prijava projekta CREA+BIRD na razpis Erasmus+

Februarja 2024 smo v sodelovanju z Univerzo v Jyväskylä (Finska), Univerzo v Bolzanu (Italija), Univerzo v Timișoari (Romunija) ter Univerzo v Ljubljani, Pedagoško fakulteto, uspešno oddali na razpis programa Erasmus+, projekt z naslovom »Creative Methodologies for Sustainability Education Inspired by Birds« v okviru programa Erasmus+.

Cilj projekta CREA+BIRD je spodbuditi učitelje k so-ustvarjanju in deljenju novih pedagoških orodij za kreativno izobraževanje o trajnostnem razvoju, kjer ptice služijo kot navdihujoča skupna tema. V nasprotju s tradicionalnimi metodami izobraževanja, ki temeljijo zgolj na prenosu dejanskega znanja, ta projekt poudarja celosten pristop; z inovativnim združevanjem znanstvenih podatkov in umetnosti, bodo v okviru projekta izdelana didaktična orodja za izobraževanje o trajnostnem razvoju in s tem izboljšano razumevanje medsebojne odvisnosti med človekom in naravo. Z uporabo sodelovalnih in participativnih raziskovalnih metodologij projekt stremi k izobraževanju učiteljev in študentov, obogatitvi izkušenj učenja ter spodbujanju aktivnega vključevanja v vprašanja trajnostnega razvoja.