Domov > Novice

Novice

Prvo srečanje deležnikov NR Škocjanski zatok v okviru projekta ReCo

V okviru projekta ReCo, ki ga Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije kot projektni partner izvaja v okviru programa Interreg Srednja Evropa 2021-2027, je 12. julija 2024 potekalo 1. srečanje deležnikov NR Škocjanski zatok.

Vključevanje deležnikov v izvajanje projektnih aktivnosti je ključnega pomena za njihov uspeh. S svojim znanjem in izkušnjami lahko obogatijo projekt in prispevajo k bolj celoviti izvedbi ter omogočajo boljše razumevanje potreb in pričakovanj skupnosti. Njihova aktivna udeležba in redna komunikacija zagotavljata, da so odločitve sprejete na podlagi širokega spektra mnenj in informacij. Deležniki Škocjanskega zatoka prihajajo iz javnega in akademskega sektorja, pa tudi iz poslovnega sveta in civilne družbe, kar omogoča multidisciplinarni pristop k reševanju izzivov.

Uvodni del srečanja je bil namenjen predstavitvi projekta ReCo, ki se osredotoča na ohranjanje skupne naravne dediščine in trajnostni razvoj regij ob Evropskem zelenem pasu. Evropski zeleni pas sestavlja pisan mozaik različnih habitatov in predstavlja živi spomenik evropski zgodovini, saj povezuje 24 držav vzdolž nekdanje železne zavese in poteka od Barentsovega do Črnega morja.

Sledila je predstavitev izvedene pilotne akcije in ogled na terenu, saj Škocjanski zatok predstavlja eno od šestih pilotnih območij, kjer bodo izvedeni inovativni pristopi ekološke obnove z namenom povečati ekološko povezanost in zaščititi biotsko raznovrstnost. V Škocjanskem zatoku so bili takšni ukrepi izvedeni leta 2023 in so bili namenjeni zaščiti varovanih habitatov Natura 2000 in ptic pred posledicami dviga morske gladine v območju brakične lagune.

Metode in rezultati, razviti v okviru projekta ReCo, bodo služili kot primeri dobre prakse za obnovo novih območij. Takšen pristop ne le povečuje odpornost ekosistemov, temveč tudi krepi zavedanje in sodelovanje lokalnih skupnosti pri ohranjanju naravne dediščine. Projekt ReCo s tem postavlja temelje za trajnostne in inovativne rešitve, ki bodo prispevale k dolgoročnemu varstvu evropskega zelenega pasu.

Photo: Tina Kocjančič