Domov > Novice > 2. februar – Svetovni dan mokrišč: »Mokrišča ohranjajo vodne vire«

2. februar – Svetovni dan mokrišč: »Mokrišča ohranjajo vodne vire«

2. februarja v Sloveniji vsako leto obeležujemo svetovni dan mokrišč. Na ta dan je bila leta 1971 v iranskem mestu Ramsar sprejeta Konvencija o varstvu mokrišč mednarodnega pomena imenovana tudi Ramsarska konvencija. Konvencija poudarja potrebo po ohranjanju vseh mokrišč, njihovih funkcij in biotske pestrosti ter njihovo preudarno rabo, opozarja na pomen vode za ohranjanje ekosistema in ekoloških procesov in na s tem povezane družbenogospodarske potrebe za zagotavljanje trajnostnega razvoja. Tema letošnjega dneva mokrišč je: »Mokrišča ohranjajo vodne vire«.

Mokrišča so življenjska okolja, ki so bolj ali manj povezana z vodo ter so med svetovno najpomembnejšimi in istočasno med najbolj ogroženimi ekosistemi. Pomembno prispevajo k vzdrževanju vodnega režima, k ohranjanju količine in kakovosti vode, delujejo kot zadrževalniki voda, ki omilijo škodo ob poplavah, bogatijo podtalnico in uravnavajo njen nivo, delujejo kot naravne »čistilne naprave«, so zibelka biotske pestrosti ter območja rekreacije in sprostitve.

V Sloveniji so tri mednarodno pomembna mokrišča in sicer: Sečoveljske soline (od leta 1993), Škocjanske jame (od leta 1999) in Cerkniško jezero z okolico (od leta 2006).

Tudi v naravnem rezervatu Škocjanski zatok bomo obeležili svetovni dan mokrišč. To je največje polslano mokrišče v Sloveniji. Območje, znano po pestrosti ptic (v njem smo do sedaj našteli 241 različnih vrst ptic, od tega 41 gnezdilk) leži v neposredni bližini mesta Koper, kjer kot oaza v urbaniziranem svetu nudi zavetje številnim živalskim in rastlinskim vrstam, obiskovalcem pa možnost oddiha v naravi, izobraževanja in raziskovanja.

Vabimo vas, da si naravni rezervat Škocjanski zatok ogledate v živo, in sicer v soboto, 2. februarja, ko vam bomo v okviru Svetovnega dneva mokrišč, predstavili ptice in naravovarstveno delo v rezervatu. Za vas smo letos pripravili 2 opazovalni točki, kjer boste lahko pokukali skozi teleskop, spremljali obročkanje ptic in izvedeli še več o rezervatu.

Obiščite nas od 10. do 12. ure ob učni poti na Bertoški bonifiki (prva pri začasnem objektu, druga na drugi opazovalnici, levo od parkirišča).

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki: 051/680 442.  

2. februar – Svetovni dan mokrišč v NRŠZ

Photo: Bia Rakar