Domov > Novice > Nove zasaditve na desnem bregu Are

Nove zasaditve na desnem bregu Are

Na desnem bregu Are, kjer smo z vtiskanjem zagatnic zagotovili boljšo poplavno varnost rezervata, boste med obiskom opazili nove zasaditve. Z zasaditvijo avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst bomo ustvarili gozdiček, ki bo deloval kot mejica in naravna protihrupna zaščita pred mestno okolico, kot pribežališče, gnezdišče in prehranjevališče za ptice, kot boljši življenjski prostor za opraševalce in v toplih poletnih dnevih pa kot senca za obiskovalce.
⛏ Zasadili smo submediteranske vrste, predvsem take, ki jih najdemo na aluvialnih ravnicah*. To so bela, krhka, pepelasta in rdeča vrba, črni in beli topol, maklen, lipa, kraški in črni gaber, trokrpi in ostrolistni javor in mali jesen.
🌳 Pogozdujemo na način gručastih nasadov, sadike zasadimo relativno blizu, ker predvidevamo, da bodo številne od njih v prihodnosti prizadeli škodljivci in suša. S tem načinom zasaditve bodo drevesa v boju za svetlobo tudi zrastla višje.
🌿 Z načrtnim zasajevanjem in senčenjem onemogočamo razširjanje tujerodnih invazivnih vrst, ki jih od leta 2019 v Škocjanskem zatoku sistematično odstranjujemo.
* Ravnina, nekoliko valovito površje, ustvarjena z odlaganjem znatnih količin rečnih naplavin, ki jih odloži reka ob periodičnem poplavljanju.