Domov > Novice > Navdihujoče izkušnje iz avstrijskih parkov

Navdihujoče izkušnje iz avstrijskih parkov

Nežidersko jezero je med slovenskimi ornitologi dobro poznano kot izjemna lokaliteta za opazovanje tako stepskih kot močvirskih ptic. Območje je od leta 1991 na Madžarskem in od 1993 v Avstriji zavarovano kot čezmejni narodni park, je Ramsarsko območje, območje svetovne dediščine in Natura 2000. In nenazadnje tudi dom vodnih bivolov, ki se od konca maja pasejo v Ormoških lagunah.

Narodni park Neusiedler See-Seewinkel (Nežidersko jezero)

Med 12. in 16. majem smo zaposleni iz Naravnega rezervata Škocjanski zatok skupaj z italijanskimi kolegi Narodni park Neusiedler See-Seewinkel (Nežidersko jezero) obiskali v okviru strokovne ekskurzije. Naš gostitelj je bil dr. Alois Lang, ki je v parku zadolžen za stike z javnostmi ter ekoturizem. Park kot glavna turistična privlačnost regije deluje kot vzpodbujevalec ekoturizma in na tem temelječega regionalnega razvoja in v tem segmentu izstopa ne le v Avstriji, ampak tudi v mednarodnem merilu. To dosegajo s ciljno usmerjenim delovanjem, ki obiskovalce parka usmerja v dodatno ponudbo regije in v dvo- ali večdnevne obiske in z letnim programom za obiskovalce parka, ki omogoča učinkovito promocijo dogodkov in ekskurzij. Unikatno orodje turistične ponudbe regije je kartica, ki jo obiskovalci, ki vsaj enkrat prespijo, dobijo brezplačno in z njo uveljavljajo popuste in brezplačne oglede, zastavljena pa je v korist vseh vključenih ponudnikov. Park je prav z uporabo statistike na podlagi kartic, ki jih v povprečju izdajo okoli 190 tisoč letno, uspel dokazati, da ekoturisti polnijo turistične kapacitete veliko bolj kot obiskovalci z drugimi motivi. Vsi akterji v regiji tako razumejo, da se je z ustanovitvijo parka turistična sezona podaljšala, da ima lokalna ekonomija od tega veliko koristi, na tem pa sloni tudi velika lokalna podpora parku.

Opazovanje narave in ptic

Kljub vetrovnemu in mrzlemu vremenu smo nekaj časa lahko namenili tudi opazovanju narave. Z ene izmed številnih opazovalnic smo opazili tri samce velike droplje (Otis tarda), ki so se prehranjevali na travnikih, poleg njih pa še pribe (Vanellus vanellus) in velike škurhe (Numenius arquata), nad katerimi sta se spreletavala rjavi (Circus aeroginosus) in močvirski lunj (C. pygargus). Na madžarski strani meje smo imeli priložnost opazovati evropske tekunice (Spermophilus citellus). Blizu močvirja na jugovzhodnem delu jezera smo videli zelo redko sovo, močvirsko uharico (Asio flammeus), in se v bližini spet razveselili velikega števila vodnih ptic: tatarskih žvižgavk (Netta rufina), sabljark (Recurvirostra avosetta), polojnikov (Himantopus himantopus), navadnih čiger (Sterna hirundo), žličark (Platalea leucocordia), malih belih čaplj (Egretta garzetta) in sivih gosi (Anser anser), ki so tu zelo pogoste in so upodobljene tudi v znaku parka.

Narodni park Donau Auen

Po dveh intenzivnih dneh ob Nežiderskem jezeru smo pot nadaljevali še v narodni park Donau Auen, ki se razteza vzdolž Donave med Dunajem in Bratislavo. Zavarovanje tega območja je bilo podobno kot v primeru Škocjanskega zatoka plod upora civilne družbe proti interesom kapitala, v tem primeru gradnji hidroelektrarn na tem delu Donave v 1980. letih. Dandanes zavarovano območje predstavlja eno največjih preostalih poplavnih ravnic ter najbolje ohranjenih območij nižinskega poplavnega gozda v Srednji Evropi, ki je življenjsko okolje nekaterih zanimivih in ogroženih živalskih vrst, kot so evropski bober (Castor fiber), belorepec (Haliaeetus albicila), vodomec (Alcedo atthis), mali deževnik (Charadrius dubius), kosec (Crex crex) in močvirska sklednica (Emys orbicularis). Za upravljanje parka je zadolžena mreža lastnikov in upravljavec, ki koordinira in načrtuje aktivnosti. Pohvalijo se lahko z odličnimi rezultati obnove rečnih habitatov, predvsem pri odstranjevanju utrditev brežin in odpiranju rokavov, s čimer je vsaj na delu Donave spet omogočena naravna rečna dinamika. Skupaj s partnerji vodijo tudi nekaj izobraževalnih centrov, ki jih vsako leto obišče veliko mladih in tam nabira znanje in izkušnje s področja naravoslovja in ohranjanja narave.

Narodni park Neusiedler See-Seewinkel (Nežidersko jezero) Narodni park Neusiedler See-Seewinkel (Nežidersko jezero)

Prispevek je bil objavljen v reviji Svet ptic 02’14 – Navdihujoče izkušnje iz avstrijskih parkov, Svet ptic 02’14

Dosedanje rezultate projekta ADRIAWET2000 – Jadranska mokrišča za omrežje Natura 2000 si lahko ogledate na tej povezavi: https://www.skocjanski-zatok.orgprojekti/projekti-v-teku/adriawet-2000/rezultati-in-izdelki/