Domov > Novice > Tedenski monitoring ptic v NRŠZ – 29. avgust 2012

Tedenski monitoring ptic v NRŠZ – 29. avgust 2012

Danes smo na rednem tedenskem monitoringu ptic v Škocjanskem zatoku popisali 47 vrst ptic oziroma 800 osebkov.

Najzanimivejša opažanja:

 • Močvirski lunj (Circus pygargus) – 1 juv osebek
 • Modra taščica (Luscinia svecica) – 3 osebki
 • Veliki prodnik (Calidris canutus) – 2 osebka
 • Grahasta tukalica (Porzana porzana) – 1 osebek

 • Žvižgavka (Anas penelope) – 1 osebek, letošnje prvo jesensko opažanje
 • Rumeni vrtnik (Hippolais icterina) – 1 osebek
 • Togotnik (Philomachus pugnax) – 1 osebek
 • Repaljščica (Saxicola rubetra) – 6 osebkov
 • Vrtna penica (Sylvia borin) – 2 juv osebka
 • Drevesna cipa (Anthus trivialis) – 4 osebki


Ostala zanimiva opažanja:

 • Črnovrati ponirek (Podiceps nigricollis) – 2 osebka
 • Raca žličarica (Anas clypeata) – 12 osebkov
 • Veliki škurh (Numenius arquata) – 3 osebki
 • Mali martinec (Actitis hypoleucos) – 7 osebkov
 • Rdečenogi martinec (Tringa totanus) – 1 osebek
 • Zelenonogi martinec (Tringa nebularia) – 30 osebkov
 • Močvirski martinec (Tringa glareola) – 3 osebki
 • Kozica (Gallinago gallinago) – 1 osebek
 • Vodomec (Alcedo atthis) – 2 osebka
 • Slavec (Luscinia megarhynchos) – 4 osebki

Najštevilčnejše so bile mlakarice (Anas platyrhynchos, 250 osebkov) in kreheljci (Anas crecca – 164 osebkov).

 

rumeni vrtnik – Hippolais icterina, foto: Domen Stanič

modra taščica – Luscinia svecica, foto: Domen Stanič