Domov > Novice > PRIZNANJE SVETA EVROPE ZA KRAJINO ZA LETI 2012-2013 GRE NARAVNEMU REZERVATU ŠKOCJANSKI ZATOK

PRIZNANJE SVETA EVROPE ZA KRAJINO ZA LETI 2012-2013 GRE NARAVNEMU REZERVATU ŠKOCJANSKI ZATOK

Predstavniki Sveta Evrope so na svečanem dogodku, ki je potekal do 12. do 13. junija 2014 v Wroclawu na Poljskem, podelili nagrade in priznanja Sveta Evrope za krajino za leti 2012-2013. Slovenska kandidatura »Krajinska in vodnogospodarska ureditev naravnega rezervata Škocjanski zatok« je bila ocenjena kot projekt visoke vrednosti, DOPPS pa je prejel priznanje predstavnikov Evropske konvencije o krajini. Pred leti obnovljeni naravni rezervat Škocjanski zatok je namreč poleg izjemnega pomena za ohranjanje narave tudi lep primer obnovljene krajine, ki si kot naravna oaza v urbanizirani okolici zasluži še posebno pozornost.

Glavno nagrado Sveta Evrope za krajino za leti 2012-2013 je prejelo poljsko Združenje krajinskih parkov Spodnje Šlezije za projekt ohranjanja ekološke in krajinske vrednosti doline reke Szprotawe.

Kandidature so v sliki in besedi predstavljene na spletni strani Sveta Evrope http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Landscape/Prix/Session2013_en.asp.

NRŠZ – priznanje Sveta Evrope za krajino za leti 2012-2013