Domov > Novice > Tedenski monitoring ptic v NRŠZ – 27. februar 2014

Tedenski monitoring ptic v NRŠZ – 27. februar 2014

Najzanimivejša opazovanja rednega tedenskega monitoringa ptic v  Škocjanskem zatoku, opravljenega v sredo, 27. februarja 2014:

 • Duplinska kozarka (Tadorna tadorna): 1 os. (laguna)
 • Konopnica (Anas strepera): 8 os. (bonifika)
 • Žvižgavka (Anas penelope):  46 os. (laguna in bonifika)
 • Dolgorepa raca (Anas acuta): 1 os. (samec, bonifika)

 • Sivka (Aythya ferina): 13os. (bonifika, jezerce)
 • Rjavka (Aythya marila): 1 os. (bonifika)
 • Čopasta črnica (Aythya fuligula): 7 os. (bonifika, jezerce)
 • Mokož (Rallus aquaticus): 5 os. (bonifika, jezerce)
 • Priba (Vanellus vanellus): 3 os. (bonifika)
 • Kozica (Gallinago gallinago): 4 os. (bonifika)
 • Kravja čaplja (Bubulcus ibis): 1 os. (bonifika)

 

Ostala zanimiva opazovanja:
Raca žličarica (Anas clypeata): 69 os.
Kreheljc (Anas crecca): 204 os.

Pritlikavi kormoran (Phalacrocorax pygmaeus): 7 os.
Mala bela čaplja (Egretta garzetta): 4 os.
Siva čaplja (Ardea cinerea): 29 os.

Liska (Fulica atra): 574 os.

Zelenonogi martinec (Tringa nebularia): 2 os.
Veliki škurh (Numenius arquata): 10 os.

Vodomec (Alcedo atthis): 1 os.

Plašica (Remiz pendulinus): 2 os.
Svilnica (Cettia cetti): 15 os.

Vrbji kovaček (Phylloscopus collybita): 16 os

Siva pevka (Prunella modularis): 4 os.
Vriskarica (Anthus spinoletta): 13 os.

Plotni strnad (Emberiza cirlus): 1 os.
Trstni strnad (Emeberiza schoeniclus): 14 os.

Vremenske razmere med popisom: jasno, brezvetrje, 10° C

 

Veliki škurh, foto: Bojan Škerjanc

 

Bojanu Škerjancu se zahvaljujemo za fotografijo.