Domov > Novice > AdriaWet 2000 med finalisti za Evropsko nagrado Natura 2000

AdriaWet 2000 med finalisti za Evropsko nagrado Natura 2000

Evropska Komisija je v letu 2014 prvič razpisala natečaj za Evropsko nagrado Natura 2000, ki je priznanje za najboljše prakse upravljanja območij Natura 2000 – evropske mreže za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Na natečaj se lahko prijavi kdorkoli, ki je povezan z upravljanjem območij Natura 2000. Z nagrado želijo med javnostjo zbuditi zanimanje za omrežje Natura 2000 in pokazati uspeh delovanja omrežja Natura 2000 ter njegov pomen za varstvo biotske raznovrstnosti v Evropi, hkrati predstaviti tudi prednosti, ki jih prinaša prebivalstvu. Nagrade podeljujejo primerom najboljših praks/najboljšim zgodbam na petih (5) različnih področjih: ohranjanje, socio-ekonomske koristi, komuniciranje, uskladitev interesov ter mreženje in čezmejno sodelovanje.

Z letošnjim letom so uvedli pomembno novost: prvič bo podeljena tudi nagrada občinstva Citizens’ Award«) za projekt, ki bo na spletni strani Evropske Komisije izbral največ glasov: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/application-2015/award-finalists/index_en.htm

Med 23 finalisti za Evropsko nagrado Natura 2000 je tudi projekt AdtriaWet 2000 – Jadranska mokrišča za omrežje Natura 2000, pri katerem je Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije sodelovalo kot projektni partner, Naravni rezervat Škocjanski zatok pa kot projektno območje.

Projekt AdriaWet 2000, uvrščen v kategorijo mreženja in čezmejnega sodelovanja, je edini skupen slovensko-italijanski projekt, ki se je uvrstil med 23 finalistov: to je dodatna potrditev vrednosti dela, ki so ga opravili Občina Štarancan, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Konzorcij »Il Mosaico« in Veneto Agricoltura. Nagrada bo dodatna motivacija za utrjevanje omrežja upravljavcev in deležnikov obalnih in morskih zavarovanih območij v Jadranu »Adriawet«, katere del so projektna območja in deležniki jadranskega območja, podpisniki »Štarancanske listine« z namenom, da se nadaljujejo aktivnosti sodelovanja za varstvo naravne dediščine.

Glasovanje je odprto do 6. maja 2015. Vsi, ki bi radi glasovali morajo vnesti svoj elektronski naslov in glasovanje potrditi preko povezave, ki jo pošlje spletna stran Evropske Komisije (pozor, elektronsko sporočilo je pogosto uvrščeno med neželeno pošto).

Strokovna komisija bo 21. maja 2015 v Bruslju med 23 finalisti razglasila vseh 6 zmagovalcev.

V okviru projekta AdriaWet 2000 smo pripravili tudi glavnino razstav za osrednjo opazovalnico Naravnega rezervata Škocjanski zatok.

Zaključek gradbenih del v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok je predviden konec junija, v juliju bo potekal tehnični pregled in odprava morebitnih pomanjkljivosti, konec julija je predvidena pridobitev uporabnega dovoljenja, do konca avgusta pa bo sledilo še notranje opremljanje objektov. Rezervat bo za obiskovalce ponovno odprt v jesenskem času, čim prej po zaključku del.