Domov > Novice > Zanimiva opazovanja, 19. 1. 2023

Zanimiva opazovanja, 19. 1. 2023

V zadnjih tednih se jate prezimujočih rac številčno krepijo. Med najpogostejšimi so kreheljci, sledijo jim žvižgavke, žličarice in mlakarice. To zimo so številčne tudi konopnice (do 16 osebkov), nekaj je tudi dolgorepih rac. Od rac potapljavk izstopa lepa jata 8 čopastih črnic. Ta teden smo opazili tudi eno pribo in sivega galeba.

Sledi seznam zanimivih vrst, ki smo jih opazovali v preteklem tednu:

 • Siva gos (Anser anser): 31 os., bonifika
 • Duplinska kozarka (Tadorna tadorna): 4 os., laguna
 • Konopnica (Mareca strepera): 16 os., bonifika & laguna
 • Dolgorepa raca (Anas acuta): 2 os., laguna
 • Raca žličarica (Spatula clypeata): 123 os., laguna & bonifika
 • Žvižgavka (Mareca penelope): 169 os., laguna & bonifika
 • Kreheljc (Anas crecca): 376 os., laguna & bonifika
 • Sivka (Aythya ferina): 3 os., bonifika
 • Čopasta črnica (Aythya fuligula): 8 os., laguna
 • Črnovrati ponirek (Podiceps nigricollis): 1 os., laguna
 • Pritlikavi kormoran (Microcarbo pygmaeus): 14 os., laguna
 • Kravja čaplja (Bubulcus ibis): 7 os., bonifika
 • Mokož (Rallus aquaticus): 2 os., bonifika
 • Priba (Vanellus vanellus): 1 os., bonifika
 • Zelenonogi martinec (Tringa nebularia): 16 os., laguna
 • Veliki škurh (Numenius arquata): 9 os., bonifika
 • Kozica (Gallinago gallinago): 2 os., laguna
 • Sivi galeb (Larus canus): 1 os., laguna
 • Vodomec (Alcedo atthis): 1 os., laguna
 • Vriskarica (Anthus spinoletta): 8 os., bonifika
 • Travniška cipa (Anthus pratensis): 3 os., bonifika
 • Žametna penica (Sylvia melanocepaha): 1 os., laguna
 • Rdečeglavi kraljiček (Regulus ignicapilla): 1 os., bonifika
 • Kavka (Corvus monedula): 30 os., bonifika
 • Trstni strnad (Emberiza schoeniclus): 3 os., bonifika
Čopaste črnice, foto: Duša VadnjalČopaste črnice, foto: Duša Vadnjal