Domov > Novice > NAČRT UPRAVLJANJA NR Škocjanski zatok potrjen

NAČRT UPRAVLJANJA NR Škocjanski zatok potrjen

Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, sprejetega na seji dni 23. 12. 2015, je Vlada izdala Uredbo o Načrtu upravljanja Naravnega rezervata Škocjanski zatok za obdobje 2015-2024. Naravni rezervat Škocjanski zatok ima tako potrjen nov programski akt, na podlagi katerega bo deloval do konca leta 2024.

Uredba o Načrtu upravljanja Naravnega rezervata Škocjanski zatok za obdobje 2015–2024 je dostopna na spletni strani: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4088