Domov > Novice > Zanimiva opazovanja ptic, 25. – 28. 7. 2022

Zanimiva opazovanja ptic, 25. – 28. 7. 2022

Ta teden je redni monitoring ptic v naravnem rezervatu popestrila žličarka, ki se je hranila v polslani laguni. Osebek je imel na nogi plastični identifikacijski obroček, s pomočjo katerega bomo lahko ugotovili poreklo ptice (kje in kdaj je bila obročkana). Zaenkrat vemo le, da prihaja iz sosednje Italije.
Sledi seznam zanimivejših vrst ptic, ki smo jih opazili na območju rezervata med 25. in 28. 7. 2022:

 • Pritlikavi kormoran (Microcarbo pygmaeus): 15 os., bonifika & laguna
 • Rjava čaplja (Ardea purpurea): 1 os., bonifika
 • Čapljica (Ixobrychus minutus): 3 os., bonifika
 • Kravja čaplja (Bubulcus ibis): 8 os., bonifika
 • Črna štorklja (Ciconia nigra): 1 os., laguna
 • Žličarka (Platalea leucorodia): 1 os., laguna
 • Polojnik (Himantopus himantopus): 2 os., bonifika
 • Močvirski martinec (Tringa glareola): 6 os., laguna & bonifika
 • Rdečenogi martinec (Tringa totanus): 9 os., laguna
 • Mali martinec (Actitis hypoleucos): 8 os., laguna
 • Pikasti martinec (Tringa ochropus): 2 os., laguna
 • Zelenonogi martinec (Tringa nebularia): 30 os., laguna
 • Veliki škurh (Numenius arquata): 2 os., laguna
 • Mala čigra (Sternula albifrons): 14 os., laguna & bonifika
 • Navadna čigra (Sterna hirundo): 41 os., laguna
 • Divja grlica (Streptopelia turtur): 1 os., bonifika
 • Vodomec (Alcedo atthis): 2 os., laguna & bonifika
 • Zelena žolna (Picus viridis): 1 os., bonifika
 • Slavec (Luscinia megarhynchos): 4 os., bonifika
 • Brškinka (Cisticola juncidis): 5 os., bonifika
 • Žametna penica (Sylvia melanocephala): 1 os., bonifika
 • Srpična trstnica (Acrocephalus scirpaceus): 10 os., bonifika
 • Rakar (Acrocephalus arundinaceus): 3 os., bonifika
 • Kobilar (Oriolus oriolus): 1 os., bonifika
Žličarka (desno) in mala bela čaplja (levo), foto: Domen StaničŽličarka (desno) in mala bela čaplja (levo), foto: Domen Stanič