Domov > Novice > Zanimiva opazovanja, 17. – 21.6.2023

Zanimiva opazovanja, 17. – 21.6.2023

V preteklih dneh smo na območju Škocjanskega zatoka med pticami opazili tako stalnice in gnezdilke kot tudi preletne goste. Najzanimivejša vrsta pa je vsekakor škrlatec, ki ga uvrščamo med izjemne gostem, saj je bil doslej v Škocjanskem zatoku opažen le enkrat, in sicer v maju 2019.

 • Siva gos (Anser anser): 34 os., bonifika (5 fam.+pull)
 • Pritlikavi kormoran (Microcarbo pygmaeus): 30 os., laguna & bonifika
 • Rjava čaplja (Ardea purpurea): 2 os., bonifika
 • Čapljica (Ixobrychus minutus): 1 os., bonifika
 • Kvakač (Nycticorax nycticorax): 1 os., bonifika
 • Kravja čaplja (Bubulcus ibis): 5 os., bonifika
 • Čopasta čaplja (Ardeola ralloides): 1 os., bonifika
 • Priba (Vanellus vanellus): 1 os., bonifika
 • Polojnik (Himantopus himantopus): 17 os., bonifika & laguna
 • Beločeli deževnik (Charadrius alexandrinus): 1 os., laguna
 • Rdečenogi martinec (Tringa totanus): 18 os., laguna
 • Mala čigra (Sternula albifrons): 23 os., laguna
 • Navadna čigra (Sterna hirundo): 18 os., laguna
 • Belolična čigra (Chlidonias hybrida): 1 os., bonifika
 • Rumena pastirica (Motacilla flava): 6 os., bonifika & laguna
 • Slavec (Luscinia megarhynchos): 9 os., bonifika & laguna
 • Brškinka (Cisticola juncidis): 4 os., bonifika & laguna
 • Srpična trstnica (Acrocephalus scirpaceus): 4 os., bonifika
 • Rakar (Acrocephalus arundinaceus): 9 os., bonifika
 • Kratkoperuti vrtnik (Hippolais polyglotta): 2 os., bonifika & laguna
 • Kobilar (Oriolus oriolus): 2 os., laguna
 • Divja grlica (Streptopelia turtur): 1 os., laguna
 • Škrlatec (Carpodacus erythrinus): 1 os., bonifika
Škrlatec, foto: Duša VadnjalŠkrlatec, foto: Duša Vadnjal