Domov > Novice > Zanimiva opazovanja v letošnjem letu

Zanimiva opazovanja v letošnjem letu

V prvi polovici leta smo v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok med rednimi tedenskimi monitoringi ptic in naključnimi opazovanji zabeležili nemalo zanimivih opazovanj. Do konca maja smo na seznam dodali še dve novi vrsti, in sicer kamenjarja Arenaria interpres in škrlatca Carpodacus erythrinus, skupno število do sedaj opaženih ptičjih vrst se je tako povzpelo na 255. Na območju rezervata sta ponovno gnezdila en par rjave čaplje Ardea purpurea (že tretje leto zapored) in en par sivih gosi Anser anser je uspešno speljal 6 mladičev, zabeležili smo tudi dve novi gnezdilki – kobilarja Orilous oriolus in grivarja Columba palumbus in poskus gnezditve kmečke lastovke Hirundo rustica.

Ostala zanimiva opazovanja od januarja do konca maja 2019: sokol selec, škrjančar, ribji orel, mala tukalica, grahasta tukalica, srpokljuni prodnik, kaspijska čigra, beloperuta čigra, smrdokavra, rdečenoga postovka, kobiličar, brškinka, kratkoperuti vrtnik, rumeni vrtnik, kostanjevka, , kvakač, plevica, kvakač, mali škurh, zalivski galeb, kaspijski galeb, rdeča lastovka, črnoglavi muhar, mala in navadna čigra, duplinska kozarka, brkata sinic … Ena beločela gos se je pri nas zadrževala od februarja do prve polovice aprila. Par sabljark se od aprila zadržuje v polslani laguni Škocjanskega zatoka, ker sta oba osebka prisotna tudi v času gnezdenja obstaja velika verjetnost, da bomo letos zabeležili tudi tretjo novo gnezdilko, gnezditev pa zaenkrat še ni bila potrjena. Od začetka leta do konca maja smo na 122 hektarjih, v prepletu sladkovodnih in brakičnih habitatov, Škocjanskega zatoka opazili že 145 različnih vrst ptic.

Siva gos z mladiči, foto: Mirko Kastelic

Zanimiva opazovanja v najkrajšem možnem času objavimo na FB strani Naravnega rezervata Škocjanski zatok – vabljeni k ogledu/spremljanju: https://www.facebook.com/skocjanskizatok/