Domov > Novice > Tedenski monitoring ptic v NRŠZ – 23.8.2012 – opažen veliki prodnik!

Tedenski monitoring ptic v NRŠZ – 23.8.2012 – opažen veliki prodnik!

Izbrano

23.8.2012 smo na rednem tedenskem monitoringu ptic v Škocjanskem zatoku popisali 50 vrst ptic oziroma 905 osebkov.

Najzanimivejša opažanja:

 • Veliki prodnik (Calidris canutus) – 1 juv osebek
 • Grahasta tukalica (Porzana porzana) – 1 osebek
 • Srpokljuni prodnik (Calidris ferruginea) – 2 juv osebka

 • Togotnik (Philomachus pugnax) – 1 osebek
 • Kupčar (Oenanthe oenanthe) – 2 osebka
 • Repaljščica (Saxicola rubetra) – 4 osebki
 • Vrtna penica (Sylvia borin) – 2 juv osebka
 • Drevesna cipa (Anthus trivialis) – nekaj osebkov na preletu

Ostala zanimiva opažanja:

 • Rjava čaplja (Ardea purpurea) – 1 osebek
 • Čopasta čaplja (Ardeola ralloides ) – 1 osebek
 • Raca žličarica (Anas clypeata) – 15 osebkov
 • Veliki škurh (Numenius arquata) – 5 osebkov
 • Mali martinec (Actitis hypoleucos) 
 • Rdečenogi martinec (Tringa totanus) – 3 osebki
 • Močvirski martinec (Tringa glareola) 
 • Zelenonogi martinec (Tringa nebularia)
 • Vodomec (Alcedo atthis) – 1 osebek
 • Slavec (Luscinia megarhynchos) – 8 osebkov

 

Najštevilčnejše so bile mlakarice (Anas platyrhynchos, 279 osebkov) in kreheljci (Anas crecca – 98 osebkov).

 

Porzana porzana, foto: Domen StaničPorzana porzana, foto: Domen Stanič

Saxicola rubetra, foto: Domen Stanič


Calidris canutus, foto: Domen Stanič