Domov > Novice > Tedenski monitoring ptic v NRŠZ – 3. avgust 2012

Tedenski monitoring ptic v NRŠZ – 3. avgust 2012

Danes, 3.8.2012,  smo na rednem tedenskem monitoringu ptic v Škocjanskem zatoku popisali 48 vrst ptic oziroma 761 osebkov.

Najštevilčnejši so bili rečni galebi (Chroicocephalus ridibundus, 224 osebkov), mlakarice (Anas platyrhynchos, 118 osebkov) in male bele čaplje (Egretta garzetta, 78 osebkov).

Zanimivejša opažanja:

 • Rjava čaplja (Ardea purpurea) – 1 (juv) osebek
 • Raca žličarica (Anas clypeata) – 2 osebka
 • Kreheljc (Anas crecca) – 4 osebki
 • Reglja (Anas querquedula) – 4 osebki
 • Skobec (Accipiter nisus) – 1 osebek
 • Mali martinec (Actitis hypoleucos) – 28 osebkov
 • Zelenonogi martinec (Tringa nebularia) – 17 osebkov
 • Močvirski martinec (Tringa glareola) – 9 osebkov
 • Pikasti martinec (Tringa ochropus) – 7 osebkov
 • Kozica (Gallinago gallinago) – 7 osebkov
 • Črna čigra (juv) (Chlidonias niger) – 4 osebki
 • Hudournik (Apus apus) – 1 osebek
 • Brškinka (Cisticola juncidis) – 1 osebek
 • Kratkoperuti vrtnik (Hippolais polyglotta) – 1 osebek
 • Tamariskovka (Acrocephalus melanopogon) – 1 osebek
 • Plašica (Remiz pendulinus) – 1 osebek

Ta teden smo v zatoku opazili tudi:

 • vrtno penico (Sylvia borin) – 1 osebek,
 • srpično trstnico (Acrocephalus scirpaceus) – 20 osebkov (3 juv)

Chilidonias niger, foto: Domen StaničChilidonias niger, foto: Domen Stanič
Actitis hypoleucos, foto: Domen StaničActitis hypoleucos, foto: Domen Stanič
Acrocephalus melanopogon, foto: Domen StaničAcrocephalus melanopogon, foto: Domen Stanič