Domov > Novice > Tedenski monitoring ptic v NRŠZ – 9. avgust 2012

Tedenski monitoring ptic v NRŠZ – 9. avgust 2012

 

Danes, 9.8.2012, smo na rednem tedenskem monitoringu ptic v Škocjanskem zatoku popisali 49 vrst ptic oziroma 874 osebkov.

Zanimivejša opažanja:

 • Črnovrati ponirek (Podiceps nigricollis) – 2 osebka
 • Raca žličarica (Anas clypeata) – 2 osebka
 • Reglja (Anas querquedula) – 4 osebki

 • Sivka (Aythya ferina) – 3 osebki
 • Čopasta črnica (Aythya fuligula)
 • Rjavi lunj (Circus aeruginosus) – 1 osebek (juv)
 • Beločelega deževnika (Charadrius alexandrinus) 1 osebek
 • Veliki škurh (Numenius arquata)5 osebkov
 • Mali martinec (Actitis hypoleucos) 15 osebkov
 • Rdečenogi martinec (Tringa totanus) 1 osebek
 • Močvirski martinec (Tringa glareola) 7 osebkov
 • Pikasti martinec (Tringa ochropus) 4 osebki
 • Črna čigra  (Chlidonias niger)  4 osebki
 • Repaljščica (Saxicola rubetra) – 1 osebek
 • Vrtna penica (Sylvia borin) – 1 osebek
 • Kukavica (Cuculus canorus) – 1 osebek

 

Najštevilčnejši so bili mlakarice (Anas platyrhynchos, 211 osebkov), rečni galebi (Chroicocephalus ridibundus, 169 osebkov),  in male bele čaplje (Egretta garzetta, 50 osebkov).

 

Cuculus canorus, foto: Igor Brajnik

Tringa totanus, foto: Igor Brajnik