Domov > Novice > Vaja na morju v okviru projekta NAMIRS

Vaja na morju v okviru projekta NAMIRS

V sklopu evropskega projekta NAMIRS (North Adriatic Sea Incident Response System), je 20. novembra 2023 potekala mednarodna vaja, katere cilj je bil preveriti pripravljenost in odzivnost na večje ekološke nesreče na morju in ob obali v severnem Jadranu. Projekt NAMIRS je bil ustanovljen z namenom razširitve in povezovanja obstoječih operativnih postopkov za ukrepanje ob onesnaženjih morja med Hrvaško, Slovenijo in Italijo ter oblikovanja skupnega operativnega mehanizma za ukrepanje na severnem Jadranu, s čimer bi prispeval k izvajanju Barcelonske konvencije v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite.

Scenarij vaje je predvidel trčenje tankerja in trajekta v italijanskih teritorialnih vodah blizu Debelega rtiča, zaradi česar je izteklo približno 20000 litrov nafte v morje. Takoj po nesreči je na morje odplulo več čolnov, vlačilcev in celo helikopter, da bi skupaj omejili nastalo onesnaženje, medtem ko se je na palubo poškodovanega plovila spustila ekipa strokovnjakov, ki so jo sestavljali gasilci vseh treh držav, osebje pristaniških uprav, specializirano za varnost plovbe, ki so ocenili nevarnost požara ter nato preverili plovnost in varnost plovila.

Istočasno je bil na Lazaretu vzpostavljen štab Civilne zaščite, odgovoren za koordinacijo dela kopenske ekipe. V štabu so se hitro zbrali različni predstavniki, med njimi Prostovoljno gasilsko društvo Hrvatini, Direkcija RS za vode, Območno združenje Rdečega križa Koper, VGP Drava Ptuj, Služba za varovanje obalnega morja, Krajinski park Debeli rtič ter DOPPS. Ekipa delavcev VGP Drava Ptuj je z amfibijskim vozilom napeljala v morje plavajoče baraže za zamejitev oljnega madeža medtem ko je DOPPS z ekipo prostovoljcev poskrbelo za primerno ukrepanje ob pojavu zaoljenih ptic.

Po končani vaji so vsi udeleženci soglasno ugotovili, da je bil odziv vseh treh sodelujočih držav hiter in učinkovit, vendar so bile opažene nekatere pomanjkljivosti, ki jih bo treba v prihodnosti odpraviti