Domov > Novice > Projekt POSEIDONE obeležuje Svetovni dan mokrišč

Projekt POSEIDONE obeležuje Svetovni dan mokrišč

2.februarja obeležujemo Svetovni dan mokrišč, letos pod sloganom »Življenjska povezanost mokrišč in ljudi«. Mokrišča so zelo raznolika, dinamična in kompleksna življenjska okolja. Delujejo kot naravni zadrževalniki vode, aktivno uravnavajo lokalno podnebje in nas varujejo pred poplavami. Njihova sposobnost zadrževanja vode v poletnih mesecih pomembno prispeva k blaženju suše, kar je v današnjem času še toliko bolj pomembno. Poleg tega so ključna območja pri ohranjanju biotske raznovrstnosti, saj nudijo dom številnim redkim rastlinskim in živalskim vrstam.

Na žalost pa so mokrišča eden izmed najbolj ogroženih ekosistemov na Zemlji. Izgubljamo jih trikrat hitreje kot gozdove, saj so tarča izsuševanja, zasipavanja zaradi kmetijstva, urbanizacije, onesnaževanja vode, izsekavanja mokriščne vegetacije ter invazivnih tujerodnih vrst. Poleg tega pa podnebne spremembe še dodatno ogrožajo njihovo obstojnost.

Ob letošnjem Svetovnem dnevu mokrišč, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (Naravni rezervat Škocjanski zatok) in Regionalni razvojni center Koper (RRC Koper) organizirata srečanje partnerjev projekta POSEIDONE, ki je bil razvit v okviru programa Interreg Italia-Slovenija. Projekt združuje italijanske in slovenske partnerje v prizadevanjih za trajnostno rabo in varstvo morskega okolja in območij Natura 2000, ohranjanje biotske raznovrstnosti ter ozaveščanje o pomenu ohranjanja takih območij, kar vključuje tudi mokrišča, ki so ključna za ekosistemsko ravnovesje.

V okviru tega dogodka se bodo partnerji projekta udeležili vodenega ogleda v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok. Hkrati bo v sodelovanju z Osnovno šolo Elvire Vatovec Prade, pod vodstvom Ksenije Pfeifer, prof. likovne vzgoje, organizirana umetniško-naravoslovna delavnica za osnovnošolce, ki bo poudarila pomembnost ohranjanja mokrišč.

Za več informacij:
Tina Primožič, vodja projekta, tina.primozic@rrc-kp.si
Bojana Lipej, vodja projekta, bojana.lipej@dopps.si

O PROJEKTU POSEIDONE:

Projekt POSEIDONE je bil razvit v okviru programa Interreg Italia-Slovenija in je rezultat sodelovanja med italijanskimi in slovenskimi partnerji ter si prizadeva za trajnostno rabo in varstvo morskega okolja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Projekt temelji na politiki zelena Evropa brez CO2 (ki za boj proti podnebnim spremembam, spodbuja ohranjanje biotske raznovrstnosti ter zeleno in modro infrastrukturo) ter sledi ciljem Strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030.

Glavni cilji:

  • ohranjanje in izboljšanje biotske raznovrstnosti z vzpostavitvijo zelene in modre infrastrukture na zavarovanih območjih in območjih Natura 2000
  • zmanjšanje turističnega pritiska na teh območjih
  • spodbujanje trajnostnega kmetijstva in avtohtonih rastlinskih sort
Foto: Mirko Kastelic, Duša VadnjalFoto: Mirko Kastelic, Duša Vadnjal

Il progetto Poseidone è co-finanziato dall’Unione europea nell’ambito del Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia
Projekt Poseidone sofinancira Evropska unija v okviru Programa Interreg VI-A Italia-Slovenija
ww.ita-slo.eu/poseidone

Sporočilo za javnost (PDF)