Domov > Novice > Zanimiva opazovanja, 12. 1. 2024

Zanimiva opazovanja, 12. 1. 2024

V prvih dveh tednih novega leta smo v Škocjanskem zatoku zabeležili že nekaj zanimivih vrst ptic. Največjo pozornost je vzbujala rjavka (Aythya marila), redka vrsta race katere zadnji podatek za rezervat sega v leto 2016. V trstičju na sladkovodnem delu je bila obročkana prezimujoča tamariskovka, ravno tako letos v rezervatu prezimujeta dva osebka prosnika. Sladkovodno močvirje na dnevni ravni obiskuje tudi samica kragulja. Od konca decembra se redno pojavlja tudi jata tujerodnih in invazivnih svetih ibisov.

Sledi seznam z ostalimi zanimivimi vrstami ptic, ki smo jih opazili v preteklih dveh tednih:

 • Siva gos (Anser anser): 40 os., bonifika
 • Konopnica (Mareca strepera): 15 os., laguna & bonifika
 • Dolgorepa raca (Anas acuta): 1 os., laguna
 • Žličarica (Spatula clypeata): 47 os., laguna
 • Žvižgavka (Mareca penelope): 123 os., laguna
 • Kreheljc (Anas crecca): 120 os., laguna & bonifika
 • Sivka (Aythya ferina): 2 os., bonifika
 • Čopasta črnica (Aythya fuligula): 5 os., laguna
 • Rjavka (Aythya marila): 2 os., bonifika (7.1.)
 • Pritlikavi kormoran (Microcarbo pygmaeus): 7 os., laguna
 • Kravja čaplja (Bubulcus ibis): 26 os., bonifika
 • Sveti ibis (Threskiornis aethiopicus): 12 os., bonifika
 • Kragulj (Accipiter gentilis): 1 os., bonifika
 • Mokož (Rallus aquaticus): 3 os., bonifika & laguna
 • Spremenljivi prodnik (Calidris alpina): 4 os., laguna
 • Zelenonogi martinec (Tringa nebularia): 4 os., laguna
 • Veliki škurh (Numenius arquata): 9 os., laguna & bonifika
 • Kozica (Gallinago gallinago): 3 os., laguna & bonifika
 • Vodomec (Alcedo atthis): 1 os., laguna & bonifika
 • Vriskarica (Anthus spinoletta): 8 os., bonifika
 • Travniška cipa (Anthus pratensis): 4 os., bonifika
 • Siva pastirica (Motacilla cinerea): 1 os., bonifika
 • Prosnik (Saxicola rubicola): 2 os., bonifika
 • Tamariskovka (Acrocephalus melanopogon): 1 os., bonifika (obročkana/ringed 5.1.)
 • Trstni strnad (Emberiza schoeniclus): 2 os., bonifika
Kragulj, foto: Domen StaničKragulj, foto: Domen Stanič