Domov > Novice > Zanimiva opazovanja, 26. 1. 2024

Zanimiva opazovanja, 26. 1. 2024

Ta teden je med najzanimivejšimi opaženimi vrstami izstopala tamariskovka, ki se je hranila ob robu trstičja na sladkovodnem delu rezervata. V skupini čopastih črnic je še vedno prisotna vsaj ena rjavka (samec), po več tednih odsotnosti pa smo ponovno opazovali velikega srakoperja.

Sledi seznam z ostalimi zanimivimi vrstami ptic, ki smo jih opazili v zadnjem tednu:

 • Siva gos (Anser anser): 17 os., bonifika
 • Duplinska kozarka (Tadorna tadorna): 1 os., laguna
 • Konopnica (Mareca strepera): 12 os., laguna & bonifika
 • Dolgorepa raca (Anas acuta): 2 os., laguna & bonifika
 • Žličarica (Spatula clypeata): 70 os., laguna & bonifika
 • Žvižgavka (Mareca penelope): 101 os., laguna & bonifika
 • Kreheljc (Anas crecca): 192 os., laguna & bonifika
 • Sivka (Aythya ferina): 11 os., bonifika & laguna
 • Čopasta črnica (Aythya fuligula): 6 os., bonifika
 • Rjavka (Aythya marila): 1 os., bonifika
 • Pritlikavi kormoran (Microcarbo pygmaeus): 1 os., laguna
 • Kravja čaplja (Bubulcus ibis): 6 os., bonifika
 • Sveti ibis (Threskiornis aethiopicus): 3 os., bonifika
 • Mokož (Rallus aquaticus): 3 os., bonifika & laguna
 • Spremenljivi prodnik (Calidris alpina): 7 os., laguna
 • Zelenonogi martinec (Tringa nebularia): 4 os., laguna
 • Veliki škurh (Numenius arquata): 7 os., bonifika
 • Kozica (Gallinago gallinago): 5 os., bonifika
 • Vodomec (Alcedo atthis): 2 os., laguna & bonifika
 • Vriskarica (Anthus spinoletta): 9 os., bonifika
 • Travniška cipa (Anthus pratensis): 4 os., bonifika
 • Prosnik (Saxicola rubicola): 1 os., bonifika
 • Tamariskovka (Acrocephalus melanopogon): 1 os., bonifika
 • Veliki srakoper (Lanius excubitor): 1 os., bonifika
 • Trstni strnad (Emberiza schoeniclus): 4 os., bonifika
Rjavka, foto: Domen StaničRjavka, foto: Domen Stanič