Domov > Novice > Zanimiva opazovanja, 26. 4. 2024

Zanimiva opazovanja, 26. 4. 2024

V zadnjem tednu smo kljub nenadni ohladitvi zabeležili letošnjo prvo čapljico in rumenega vrtnika, ki se je iz prezimovališč vrnil kar 15 dni prej kot običajno.
Sledi seznam ostalih zanimivih vrst, ki smo jih opazili med 19. in 26. 4. 2024.

 • Čopasta čaplja (Ardeola ralloides): 2 os., bonifika & laguna;
 • Čapljica (Ixobrychus minutus): 1 os., bonifika;
 • Plevica (Plegadis falcinellus): 16 os., bonifika;
 • Žličarka (Platalea leucorodia): 2 os., bonifika;
 • Rjavi lunj (Circus aeruginosus): 2 os., bonifika;
 • Škrjančar (Falco subbuteo): 1 os., bonifika;
 • Mala tukalica (Porzana parva (Zapornia parva)): 1 os., bonifika;
 • Polojnik (Himantopus himantopus): 36 os., bonifika & laguna;
 • Mali deževnik (Charadrius dubius): 2 os., bonifika & laguna;
 • Beločeli deževnik (Charadrius alexandrinus): 2 os., laguna;
 • Močvirski martinec (Tringa glareola): 31 os., bonifika & laguna;
 • Rrdečenogi martinec (Tringa totanus): 32 os., laguna;
 • Kozica (Gallinago gallinago): 3 os., bonifika;
 • Navadna čigra (Sterna hirundo): 30 os., laguna;
 • Hudournik (Apus apus): 200 os., bonifika & laguna;
 • Planinski hudournik (Apus melba (Tachymarptis melba)): 1 os., bonifika;
 • Smrdokavra (Upupa epops): 1 os., bonifika;
 • Kmečka lastovka (Hirundo rustica): 250 os., ;
 • Mestna lastovka (Delichon urbicum): 150 os., ;
 • Beguljka (Riparia riparia): 10 os., bonifika;
 • Rumena pastirica (Motacilla flava): 18 os., bonifika & laguna;
 • Brškinka (Cisticola juncidis): 1 os., bonifika;
 • Mlinarček (Sylvia curruca): 1 os., bonifika;
 • Slavec (Luscinia megarhynchos): 16 os., bonifika;
 • Brškinka (Cisticola juncidis): 2 os., bonifika;
 • Rjava penica (Sylvia communis): 1 os., bonifika;
 • Mlinarček (Sylvia curruca): 1 os., bonifika;
 • Bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus): 18 os., bonifika;
 • Rakar (Acrocephalus arundinaceus): 16 os., bonifika;
 • Rumeni vrtnik (Hippolais icterina): 1 os., bonifika;
 • Repnik (Linaria cannabina (Carduelis cannabina)): 1 os., bonifika;
Rumeni vrtnik, foto: Domen StaničRumeni vrtnik, foto: Domen Stanič