Domov > Novice > Tujerodne želve

Tujerodne želve

Danes, 15.2.2019, smo opazili tudi prvo želvo rdečevratko (Trachemys scripta scripta) – tujerodno invazivno vrsto, ki ogroža našo vse bolj redko avtohtono močvirsko sklednico (Emys orbicularis).

Rdečevratka in rumenovratka sta podvrsti popisane sklednice, ki so naravno razširjene na vzhodu ZDA. Dolga leta so jih prodajali v trgovinah za male živali, odrasle želve so lastniki pogosto spuščali v naše naravno okolje, kjer se tudi uspešno razmnožujejo. So veliko bolj agresivne od naše močvirske sklednice ter z njo tekmujejo za vire hrane in življenjski prostor.

Zaradi invazivnosti so njihovo prodajo prepovedali, prepovedano jih je tudi razmnoževati, kupovati, gojiti ali izpuščati v okolje.

V okviru projekta IMPRECO bomo na območju Škocjanskega zatoka spremljali prisotnost močvirske sklednice in rdečevratke ter rumenovratke. Če jih boste opazili, vas prosimo, da nam javite. Na ali ob učni poti najdene rdečevratke in rumenovratke pa prinesete v center za obiskovalce, kjer bomo poskrbeli, da se jih prestavi v nadzorovano okolje, kjer ne morejo škoditi naši avtohtoni močvirski sklednici. Že v naprej se vam lepo zahvaljuejmo.

Rdečevratka (Trachemys scripta scripta) v trstičju, foto: Bruna Novel