Domov > Novice > Zanimiva opazovanja, 18. 4. 2024

Zanimiva opazovanja, 18. 4. 2024

Nadpovprečne temperature zadnjih nekaj mesecev so pospešile rast in cvetenje mnogih rastlin, številne dvoživke (npr. zelene rege) in plazilci so osatali aktivni tudi pozimi, nekatere ptice so se iz prezimovališč vrnile prej, nekateri osebki (vijeglavka, prosnik…) se na pot do prezimovališč sploh niso podali. Zato ni nič nenavadnega, da v prvi polovici aprila lahko opazujemo selivke, kot je na primer plevica, ki so se v preteklih letih pri nas ustavljale šele v mesecu maju.
Hitro rastoča vegetacija mestoma že otežuje opazovanje, kljub temu, smo ta teden opazili večje število plevic (14), žličarki, čopaste čaplje, na območju polslane lagune kaspijski čigri.

Sledi seznam zanimivejših vrst ptic, ki smo jih opazili v zadnjem tednu (12. – 18. 4. 2024):

 • Kvakač (Nycticorax nycticorax): 1 os., bonifika;
 • Čopasta čaplja (Ardeola ralloides): 3 os., bonifika & laguna;
 • Plevica (Plegadis falcinellus): 14 os., bonifika;
 • Žličarka (Platalea leucorodia): 2 os., bonifika;
 • Rjavi lunj (Circus aeruginosus): 1 os., bonifika;
 • Postovka (Falco tinnunculus): 1 os., bonifika;
 • Polojnik (Himantopus himantopus): 20 os., bonifika & laguna;
 • Mali deževnik (Charadrius dubius): 4 os., bonifika & laguna;
 • Beločeli deževnik (Charadrius alexandrinus): 2 os., laguna;
 • Močvirski martinec (Tringa glareola): 10 os., bonifika & laguna;
 • Kozica (Gallinago gallinago): 4 os., bonifika;
 • Navadna čigra (Sterna hirundo): 6 os., laguna;
 • Kaspijska čigra (Hydroprogne caspia (Sterna caspia)): 2 os., laguna;
 • Hudournik (Apus apus): 53 os., bonifika & laguna;
 • Beguljka (Riparia riparia): 10 os., bonifika;
 • Rumena pastirica (Motacilla flava): 13 os., bonifika & laguna;
 • Slavec (Luscinia megarhynchos): 5 os., bonifika;
 • Brškinka (Cisticola juncidis): 1 os., bonifika;
 • Žametna penica (Sylvia melanocephala): 1 os., bonifika;
 • Rakar (Acrocephalus arundinaceus): 6 os., bonifika;
Kaspijska čigra, foto: Duša VadnjalKaspijska čigra, foto: Duša Vadnjal