Domov > Novice > Svetovni dan mokrišč 2019

Svetovni dan mokrišč 2019

2. februarja obeležujemo svetovni dan mokrišč. Na ta dan je bila leta 1971 v iranskem mestu Ramsar sprejeta Konvencija o varstvu mokrišč mednarodnega pomena imenovana tudi Ramsarska konvencija. Konvencija poudarja potrebo po ohranjanju vseh mokrišč, njihovih funkcij in biotske pestrosti ter njihovo preudarno rabo, opozarja na pomen vode za ohranjanje ekosistema in ekoloških procesov in na s tem povezane družbenogospodarske potrebe za zagotavljanje trajnostnega razvoja.

Tema letošnjega dneva mokrišč je: »PRISPEVAJMO K BLAŽENJU PODNEBNIH SPREMEMB – USTAVIMO IZSUŠEVANJE MOKRIŠČ!«

Mokrišča so življenjska okolja, ki so bolj ali manj povezana z vodo ter so med svetovno najpomembnejšimi in istočasno med najbolj ogroženimi ekosistemi. Pomembno prispevajo k vzdrževanju vodnega režima, k ohranjanju količine in kakovosti vode, delujejo kot zadrževalniki voda, ki omilijo škodo ob poplavah, bogatijo podtalnico in uravnavajo njen nivo, delujejo kot naravne »čistilne naprave«, so zibelka biotske pestrosti ter območja rekreacije in sprostitve. Poleg številnih funkcij, ki jih opravljajo, ponujajo pomembne naravne vire za človekov razvoj, pomembna pa so tudi za kmetijstvo, in obratno – kmetijske dejavnosti s pravilno tehnologijo ohranjajo vitalna mokrišča.

V Sloveniji so tri mednarodno pomembna mokrišča, zbrana pod okriljem konvencije, in sicer: Sečoveljske soline (od leta 1993), Škocjanske jame (od leta 1999) in Cerkniško jezero z okolico (od leta 2006).

Za obeležitev tega dne, v nedeljo 3. februarja, Naravni rezervat Škocjanski zatok, Krajinski park Sečoveljske soline, Krajinski park Strunjan in OŠ Lucija skupaj pripravljamo ustvarjalno delavnico namenjeno otrokom, starim od 8 do 12 let. Ogledali si bomo kratke poučne filme o problemu smetenja okolja, predvsem vodnih teles, potekal bo tudi pogovor na temo »deset stvari za manj smeti«, sledile bodo delavnice izdelovanja živalskih likov iz odpadnega materiala ter lojnih pogač za hranjenje ptic. Prijave smo zbirali do 30.1.2019.

Dodatne informacije:
Bojana Lipej
+386 (0)51 680 442, bojana.lipej@dopps.si