Domov > Novice > Zanimiva opazovanja, 3. 5. 2023

Zanimiva opazovanja, 3. 5. 2023

V začetku maja se v Škocjanki zatok vrnejo še zadnje, zapoznele selivke, ki rezervat uporabljajo za gnezdenje. Tako smo v zadnjih dneh opazili čapljice in male čigre ter veliko srpičnih trstnic in rakarjev. Od selivk, ki tu ne gnezdijo so te dni izstopale: jata 40 beloperutih čiger na preletu, belolična čigra, plevice, žličarka, čopasta čaplja, mali škurh in jata 45 togotnikov.

Sledi seznam ostalih zanimivih vrst, ki smo jih opazili v zadnjem tednu:

 • Siva gos (Anser anser): 37 os., bonifika (5 fam.+pull)
 • Duplinska kozarka (Tadorna tadorna): 2 os., laguna & bonifika
 • Raca žličarica (Spatula clypeata): 10 os., bonifika
 • Kreheljc (Anas crecca): 2 os., bonifika
 • Reglja (Spatula querquedula): 1 os., bonifika
 • Sivka (Aythya ferina): 5 os., bonifika
 • Čopasti ponirek (Podiceps cristatus): 4 os., laguna (1 gnezdo)
 • Pritlikavi kormoran (Microcarbo pygmaeus): 6 os., laguna & bonifika
 • Rjava čaplja (Ardea purpurea): 3 os., bonifika
 • Čapljica (Ixobrychus minutus): 1 os., bonifika
 • Čopasta čaplja (Ardeola ralloides): 1 os., bonifika
 • Kravja čaplja (Bubulcus ibis): 32 os., bonifika (30. 4.)
 • Žličarka (Platalea leucorodia): 1 os., laguna & bonifika
 • Plevica (Plegadis falcinellus): 3 os., bonifika
 • Rjavi lunj (Circus aeruginosus): 1 os., bonifika
 • Sokol selec (Falco peregrinus): 1 os., bonifika
 • Polojnik (Himantopus himantopus): 27 os., bonifika & laguna
 • Mali deževnik (Charadrius dubius): 2 os., laguna
 • Beločeli deževnik (Charadrius alexandrinus): 3 os., laguna
 • Togotnik (Calidris pugnax): 45 os., bonifika & laguna
 • Močvirski martinec (Tringa glareola): 30 os., bonifika
 • Mali martinec (Actitis hypoleucos): 1 os., laguna
 • Rdečenogi martinec (Tringa totanus): 9 os., laguna
 • Zelenonogi martinec (Tringa nebularia): 7 os., laguna
 • Mali škurh (Numenius phaeopus): 1 os., laguna
 • Mala čigra (Sternula albifrons): 4 os., laguna
 • Navadna čigra (Sterna hirundo): 100 os., laguna
 • Beloperuta čigra (Chlidonias leucoptera): 40 os., laguna & bonifika (3. 5.)
 • Belolična čigra (Chlidonias hybrida): 1 os., bonifika
 • Hudournik (Apus apus): 15 os., bonifika
 • Vijeglavka (Jynx torquilla): 1 os., laguna
 • Kmečka lastovka (Hirundo rustica): 20 os., bonifika
 • Breguljka (Riparia riparia): 10 os., bonifika
 • Rumena pastirica (Motacilla flava): 6 os., bonifika & laguna
 • Slavec (Luscinia megarhynchos): 10 os., bonifika & laguna
 • Repaljščica (Saxicola rubetra): 1 os., bonifika
 • Brškinka (Cisticola juncidis): 1 os., bonifika
 • Žametna penica (Sylvia melanocephala): 1 os., bonifika
 • Rjava penica (Sylvia communis): 1 os., bonifika
 • Bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus): 8 os., bonifika
 • Srpična trstnica (Acrocephalus scirpaceus): 7 os., bonifika
 • Rakar (Acrocephalus arundinaceus): 13 os., bonifika
 • Trstni cvrčalec (Locustella luscinioides): 1 os., bonifika
Žličarka, foto: Domen StaničŽličarka, foto: Domen Stanič