Domov > Novice > Nova gnezdilka

Nova gnezdilka

Gnezditvena sezona se je šele dobro začela, mi pa smo že zabeležili novo gnezdilko Škocjanskega zatoka.

Ob začetku gnezditve začnejo naši strokovnjaki za ptice (ornitologi) izvajati dodatne popise, med drugim kartirne popise gnezdilk. Na teh posebnih popisih beležijo gnezdeče pare, s tem da na zemljevid območja vrišejo bodisi gnezda, bodisi pojoče samce, ki z petjem označujejo/vzdržujejo svoje gnezditvene teritorije.

Na območju Naravnega rezervata Škocjanski zatok smo do sedaj zabeležili 49 različnih vrst ptic gnezdilk, letos na seznam dodajamo novo, 50. vrsto, in sicer žametno penico (Sylvia melanocephala). Med kartirnim popisom je bilo opaženih nekaj teritorialnih osebkov te sredozemske vrste penice. Glede na obdobje in primeren življenjski prostor (toploljubna grmišča s posameznimi drevesi) lahko z veliko verjetnostjo trdimo, da vrsta letos prvič gnezdi tudi na območju rezervata.

Žametna penica, foto: Domen StaničŽametna penica, foto: Domen Stanič

Žametna penica je majhna ptica značilna za območje Sredozemlja. V času gnezditve se zadržuje v nizkem zimzelenem grmičevju ali goščavi z največ nekaj drevesi. Pogosto jo najdemo tudi v makiji. Njeno gnezdo, skrito med grmovjem ali steblikami, je čvrsto zgrajeno iz vejic, bilk, korenin in pajčevin. Evropska populacija je v Evropi prisotna pretežno vse leto, le nekateri osebki se selijo do Senegala in v Sudan. V Sloveniji je celoletna vrsta, prisotna le v Istri in v najtoplejših območjih pod Kraškim robom in na Komenskem krasu.