Domov > Novice > Zanimiva opazovanja, 26. 5. 2023

Zanimiva opazovanja, 26. 5. 2023

Pozno pomlad zaznamujejo nekatere tipične vrste ptic, ki se v Škocjanskem zatoku pojavijo kasneje v maju. Te dni smo denimo opazili jato 7 rožnatih škorcev, ki nas vsakoletno obiščejo prav v tem obdobju. Čas je tudi za rumene in kratkoperute vrtnike, močvirske trstnice, divje grlice in kobilarje. V preteklih dneh smo zabeležili tudi redkega bledega hudournika in sršenarja.

Sledi seznam ostalih zanimivih vrst, ki smo jih opazili v zadnjem tednu:

 • Siva gos (Anser anser): 30 os., bonifika (5 fam.+pull)
 • Duplinska kozarka (Tadorna tadorna): 1 os., laguna & bonifika
 • Raca žličarica (Spatula clypeata): 2 os., bonifika
 • Sivka (Aythya ferina): 6 os., bonifika
 • Čopasti ponirek (Podiceps cristatus): 5 os., laguna (1 gnezdo/nest)
 • Pritlikavi kormoran (Microcarbo pygmaeus): 13 os., laguna & bonifika
 • Rjava čaplja (Ardea purpurea): 3 os., bonifika
 • Čapljica (Ixobrychus minutus): 2 os., bonifika
 • Čopasta čaplja (Ardeola ralloides): 2 os., bonifika
 • Kravja čaplja (Bubulcus ibis): 5 os., bonifika
 • Plevica (Plegadis falcinellus): 1 os., bonifika
 • Rjavi lunj (Circus aeruginosus): 1 os., bonifika
 • Sršenar (Pernis apivorus): 1 os., bonifika
 • Polojnik (Himantopus himantopus): 27 os., bonifika & laguna
 • Mali deževnik (Charadrius dubius): 7 os., laguna
 • Beločeli deževnik (Charadrius alexandrinus): 4 os., laguna
 • Rdečenogi martinec (Tringa totanus): 22 os., laguna
 • Veliki škurh (Numenius arquata): 1 os., laguna
 • Mala čigra (Sternula albifrons): 18 os., laguna
 • Navadna čigra (Sterna hirundo): 73 os., laguna
 • Belolična čigra (Chlidonias hybrida): 1 os., bonifika
 • Divja grlica (Streptopelia turtur): 2 os., bonifika
 • Bledi hudournik (Apus pallidus): 1 os., bonifika (18.5.)
 • Planinski hudournik (Tachymarptis melba): 1 os., bonifika
 • Vijeglavka (Jynx torquilla): 3 os., laguna & bonifika
 • Breguljka (Riparia riparia): 40 os., bonifika
 • Rumena pastirica (Motacilla flava): 10 os., bonifika & laguna
 • Slavec (Luscinia megarhynchos): 17 os., bonifika & laguna
 • Brškinka (Cisticola juncidis): 8 os., bonifika & laguna
 • Bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus): 4 os., bonifika
 • Srpična trstnica (Acrocephalus scirpaceus): 36 os., bonifika
 • Močvirska trstnica (Acrocephalus palustris): 2 os., bonifika
 • Rakar (Acrocephalus arundinaceus): 29 os., bonifika
 • Trstni cvrčalec (Locustella luscinioides): 1 os., bonifika
 • Rumeni vrtnik (Hippolais icterina): 2 os., laguna
 • Kratkoperuti vrtnik (Hippolais polyglotta): 3 os., bonifika & laguna
 • Grmovščica (Phylloscopus sibilatrix): 1 os., bonifika
 • Sivi muhar (Muscicapa striata): 1 os., bonifika
 • Rjavi srakoper (Lanius collurio): 2 os., bonifika
 • Rožnati škorec (Pastor roseus): 7 os., bonifika (24.5.)
 • Kobilar (Oriolus oriolus): 2 os., laguna
 • Veliki strnad (Emberiza calandra): 1 os., bonifika
Čapljica, foto: Domen StaničČapljica, foto: Domen Stanič