Domov > Novice > Monitoring ptic v Škocjanskem zatoku – 10. april 2013

Monitoring ptic v Škocjanskem zatoku – 10. april 2013

Najzanimivejša opazovanja rednega tedenskega monitroinga ptic v Škocjanskem zatoku, opravljenega v sredo, 10. aprila 2013:

  • Kratkoprsti škrjanček (Calandrella brachydactyla) 1 osebek (drugo opazovanje po letu 1996!)
  • Vijeglavka (Jynx torquilla) – 1 osebek
  • Mlinarček (Sylvia curruca– 21 osebkov
  • Bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus) -10 osebkov
  • Navadna čigra (Sterna hirundo) – 12 osebkov

 • Planinski hudournik (Tachymarptis melba) – 2 osebka
 • Rjava čaplja (Ardea purpurea) – 1 osebek
 • Breguljka (Riparia riparia) – 11 osebkov
 • Kostanjevka (Aythya nyroca) –  2 osebka (samec in samica)
 • Močvirski martinec (Tringa glareola) – 1 osebek
 • Kupčar (Oenanthe oenanthe) – 17 osebkov

 

Ostala zanimiva opazovanja:
– Žvižgavka (Anas penelope) – 2 osebka
– Konopnica (Anas strepera) – 2 osebka
– Sivka (Aythya ferina) – 6 osebkov
– Reglja (Anas querquedula) – 45 osebkov
– Čopasta črnica (Aythya fuligula) – 1 osebek
– Rjavi lunj (Circus aeruginosus) – 2 osebka
– Mokož (Rallus aquaticus) – 1 osebek
– Polojnik (Himantopus himantopus) – 33 osebkov
– Priba (Vanellus vanellus) – 2 osebka
– Mali matinec (Actitis hypoleucos) – 1 osebek
– Rdečenogi martinec (Tringa totanus) – 3 osebki
– Zelenonogi martinec (Tringa nebularia) – 8 osebkov
– Pikasti martinec (Tringa ochropus) – 5 osebkov
– Kozica (Gallinago gallinago) –  1 osebek
– Hudournik (Apus apus) – 51 osebkov
– Kmečka lastovka (Hirundo rustica) –  188 osebkov
– Mestna lastovka (Delichon urbica) – 39 osebkov
– Rumena pastirica (Motacilla flava) – 18 osebkov
– Prosnik (Saxicola torquata) –  1 osebek

 

 

Kupčar, foto: Domen Stanič

kratkoprsti škrjanček, foto: Domen Stanič