Domov > Novice > Prve lastovke priletele tudi v Škocjanski zatok

Prve lastovke priletele tudi v Škocjanski zatok

V soboto, 9. marca, smo opazili prve lastovke – 20 mestnih lastovk (Delichon urbica). Če prva lastovka ne prinese pomladi, jo bo morda ostalih 19.

 

Najzanimivejša opažanja rednega tednskega monitoringa, opravljenega 7. marca 2013:

Najzanimivejša opažanja:

 • Reglja (Anas querquedula) – 4 samci
 • Konopnica (Anas strepera) – 2 osebka
 • Kostanjevka (Aythya nyroca) – 1 osebek
 • Čopasta črnica (Aythya fuligula) – 3 samice, 1 samec
 • Priba (Vanellus vanellus) – 16 osebkov (9.3.  je bilo opaženih 131 osebkov)
 • Pepelasti lunj (Circus cyaneus) – 2 samici
 • Pikasti martinec (Tringa ochropus) – 1 osebek
 • Mali martinec (Actitis hypoleucos) – 2 osebka


Ostala zanimiva opažanja:

 • Žvižgavka (Anas penelope) – 28  osebkov
 • Sivka (Aythya ferina) – 4 osebki
 • Raca žličarica (Anas clypeata) – 63 osebkov
 • Skobec (Accipiter nisus) – 1 osebek
 • Mokož (Rallus aquaticus) – 2 osebka
 • Zelenonogi martinec (Tringa nebularia) – 9 osebkov
 • Kozica (Gallinago gallinago) – 1 osebek
 • Kavka (Corvus monedula) – 14 osebkov
 • Plašica (Remiz pendulinus) – 32 osebkov
 • Dolgorepka (Aegithalos caudatus) – 2 osebka
 • Mala cipa (Anthus pratensis) – 3 osebki
 • Vriskarica (Anthus spinoletta) – 7 osebkov
 • Trstni strnad (Emberiza schoeniclus) – 15 osebkov
 • Dlesk (Coccothraustes coccothraustes) – 2 osebka
Mali martinec (Actitis hypoleucos) , foto: Igor Brajnik