Domov > Novice > Zanimiva opazovanja ptic v NRŠZ – 19. – 24. marec 2013

Zanimiva opazovanja ptic v NRŠZ – 19. – 24. marec 2013

Zanimiva opazovanja ptic v Škocjanskem zatoku (od 19. do 23. marca 2013):

Kostanjevka (Aythya nyroca) – 1 samec
Liska (Fulica atra) – zanimivo je bilo zlasti opazovanje enega para s 4 mladiči!!
Mali deževnik (Charadrius dubius) –  2 osebka
Polojnik (Himantopus himantopus) – 4 osebki

Togotnik (Philomachus pugnax) – 2 osebka
Rdečenogi martinec (Tringa totanus) – 2 osebka
Črnoglavi galeb (Larus melanocephalus) – 17 osebkov
Rjavi lunj (Circus aeruginosus) – 5 osebkov
Mali sokol (Falco columbarius) – 1 osebek (opazili smo ga 6.3.2013)
Rumena pastirica (Motacilla flava) – 2 osebka
Kupčar (Oenanthe oenanthe) – 1 osebek
Vinski drozg (Turdus iliacus) – 1 osebek

– Konopnica (Anas strepera) – 1 osebek
– Reglja (Anas querquedula) – 80 osebkov
– Sivka (Aythya ferina) – 1 samec in 5 samic
– Kozica (Gallinago gallinago) – 11 osebkov
– Pikasti martinec (Tringa ochropus) – 1 osebek
– Kmečka lastovka (Hirundo rustica) – 6 osebkov
– Prosnik (Saxicola torquata) –  12 osebkov
– Priba (Vanellus vanellus) –  6 osebkov
– Konopnica (Anas strepera) – 3 osebki
– Vrbji kovaček (Phylloscopus collybita) –  12 osebkov

 

Vabimo vas k sodelovanju pri akciji Pomlad prihaja (Spring Alive), v kateri na spletni strani www.springalive.net beležimo prva opazovanja petih znanilk pomladi (kmečka lastovka, bela štorklja, hudournik, kukavica, čebelar).

Dodatne inforamcije o akciji so na voljo na društveni spletni strani.

Charadrius dubius, foto: Igor BrajnikCharadrius dubius, foto: Igor Brajnik

Motacilla flava, foto: Igor Brajnik


liske, foto: Domen Stanič