Domov > Novice > Zaključena je še ena sezona ukrepov za obvladovanje širjenja invazivne tujerodne želve

Zaključena je še ena sezona ukrepov za obvladovanje širjenja invazivne tujerodne želve

V Naravnem rezervatu Škocjanski zatok smo v letu 2020 nadaljevali z načrtnim odstranjevanjem želve okrasne gizdavke (Trachemys scripta). Aktivnosti so bile izvedene v sklopu ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti, financiranih s sredstvi Sklada za podnebne spremembe.

V okviru ukrepov za preprečevanje in obvladovanje vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst smo v letošnjem letu ujeli kar 161 osebkov želve okrasne gizdavke (poznane tudi pod starim imenom popisana sklednica). Lepo vreme in višje jesenske temperature so podaljšale obdobje aktivnosti želv, zato smo zadnje vrše postavili šele v sredini oktobra in tako zaključili z izlovi v letu 2020. V toplih novembrskih dneh pa smo našteli še kar nekaj želv, ki so se sončile na potopljenem trstičju, prav nič se jim ni mudilo na zimsko mirovanje (hibernacijo).

Kljub dvoletnemu izvajanju ukrepov za preprečevanje in obvladovanje širjenja, je vrsta na območju Škocjanskega zatoka še vedno množično prisotna. Nadaljnji ukrepi in spremljanje stanja so tako nujno potrebni za omejitev širjenja in dolgoročno zmanjševanje številčnosti populacije okrasne gizdavke, ki na območju rezervata močno ogroža v manjšini zastopano domorodno in zavarovano vrsto sladkovodne želve močvirsko sklednico (Emys orbicularis).

Podrobnejše informacije o izvedenih aktivnostih bodo objavljene v končnem poročilu v začetku leta 2021.

Rdečevratka (Trachemys scripta elegans), foto: Kim LebanRdečevratka (Trachemys scripta elegans), foto: Kim Leban