Domov > Novice > Zaključni dogodek projekta IMPRECO

Zaključni dogodek projekta IMPRECO

V sredo, 3.12.2020, je projektni partner Univerza v Salentu organiziral zadnji, zaključni dogodek projekta IMPRECOCommon strategies and best practices to IMprove the transnational PRotection of ECOsystem integrity and services. Zaradi izrednih razmer – epidemije koronavirusa, je dogodek potekal na daljavo, z uporabo videokonferenčne platforme ZOOM. Dogodka se je udeležilo 68 oseb, poleg predstavnikov projektnih partnerjev tudi številni deležniki in druge zainteresirane skupine.

Triletni projekt IMPRECO, sofinanciran iz EU sredstev v okviru programa Interreg V-B Adrion 2014-2020, se z decembrom 2020 zaključuje. V projektu je sodelovalo sedem partnerjev iz petih držav, in sicer vodilni partner Občina Štarancan s projektnim območjem Deželni naravni rezervat na izlivu Soče, projektni partnerji pa poleg DOPPS-a s projektnim območjem Naravni rezervat Škocjanski zatok še Deželna Agencija Veneto Agricoltura in Univerza v Salentu iz Italije; Regija Kreta iz Grčije; Nacionalni razvojni sklad iz Albanije ter dalmatinska Regionalna agencija »Morje in kras« s Hrvaške. Glavni izzivi projekta so bili povezani z ohranjanjem ekosistemskih storitev s krepitvijo potencialov zavarovanih območij na področju biotske pestrosti in ohranjanja ekosistemov s pomočjo transnacionalnega sodelovanja.

Na zaključnem dogodku so projektni partnerji predstavili glavne dosežke in projektne rezultate vseh delovnih sklopov, primere dobrih praks, ki so širši javnosti dostopni v repozitoriju ter rezultate posameznih pilotnih akcij, vključno z video intervjuji. Zunanji strokovnjaki so predstavili tudi prispevek ADRION tematskega sklopa »upravljanje obalnih in morskih območij/okolij« na primerih projektov HarmoNIA, ETC-UMA in LifeWatch-ERIC. Nadgradnja sodelovanja v okviru projekta IMPRECO bo vzpostavitev trajnega partnerstva med upravljavci in deležniki z ustanovitvijo omrežja PARES – omrežja zavarovanih območij za ekosistemske storitve. Mreža bo združevala 7 projektnih partnerjev in bo odprta tudi za priključitev drugih (zavarovanih) območij in deležnikov iz Jadransko – Jonske regije. Sodelovanje bo formalizirano z dvema dokumentoma; Dogovorom med deležniki (na lokalni ravni) in Memorandumom o soglasju za vključitev v transnacionalno mrežo zavarovanih območij za ekosistemske storitve PARES.

Posnetek zaslona, narejen med zaključnim dogodkom.Posnetek zaslona, narejen med zaključnim dogodkom.