Domov > Novice > ZASADITEV dreves in grmovnic v okolici centra za obiskovalce

ZASADITEV dreves in grmovnic v okolici centra za obiskovalce

V sredo, 16. novembra 2016, je ekipa NRŠZ v sodelovanju z botanikom Josipom Otopalom v okolici centra za obiskovalce zasadila 85 sadik osmih različnih vrst dreves in grmovnic in večje število ilirskih perunik.

Glavnino načrtovanih zasaditev po programu dela naravnega rezervata za leto 2016 smo s tem zaključili. V drugi polovici novembra in v decembru 2016 bomo zasajevali še nasip pod Ankaransko vpadnico, okolico osrednje opazovalnice ter zastiralne nasipe vzdolž učne poti, ki poteka okoli bonifike.

  V enem dnevu smo zasadili:

 • 50 sadik črnega hrasta oz. črničja (Quercus ilex);
 • 6 sadik enovratni gloga (Crategus monogyna);
 • 5 sadik južne šmarne detelje (Coronilla emerus subsp. emero­ides);
 • 5 sadik navadnega jadikovca (poznan tudi pod imenom judeževo drevo, znanstveno ime Cercis siliquastrum);
 • 5 sadik ruja (Cotinus coggygria);
 • 4 sadike nizkorastočih vrb (Salix sp.);
 • 5 sadik navadne kaline (Ligustrum vulgare);
 • 5 sadik poljskega javorja (Acer campestre) in
 • 120 sadik ilirske perunike (Iris illyrica).

Nakup sadik in zasaditev je omogočila Luka Koper d. d..

Sadike grmičaste grašice pripravljene na zasaditev. Foto: Aleš MarsičSadike grmičaste grašice pripravljene na zasaditev. Foto: Aleš Marsič

Sadike in pripomočki pripravljeni na zasaditev, foto: Aleš MarsičSadike, pripravljene na zasaditev, foto: Aleš Marsič

Začetek zasajevanja, foto: Aleš MarsičZasajevanje, foto: Aleš Marsič

Zasajevanje črnega hrasta in ilirske perunike pri centru za obiskovalce, foto: Aleš MarsičZasajevanje črnega hrasta in ilirske perunike pri centru za obiskovalce, foto: Aleš Marsič

Zasajevanje, foto: Aleš MarsičZasajevanje, foto: Aleš Marsič

Foto: Aleš MarsičFoto: Aleš Marsič

Zasajevanje površine ob parkirišču za obiskovalce NRŠZ, foto: Aleš MarsičZasajevanje površine ob parkirišču za obiskovalce NRŠZ, foto: Aleš Marsič

Sadika ruja, foto: Aleš MarsičSadika ruja, foto: Aleš Marsič